Beslut om utbyggnad i Sankt Lars

 

En solig eftermiddag i september inspekterade Byalaget BUP-området som ska bebyggas.

Ni som var med minns att vi framför allt önskade att pilvallen söder om nuvarande bebyggelse skulle bevaras och att de nya husen skulle byggas bortom och nedanför den.

 

   Enligt den nuvarande planen skulle de gamla pilarna på vallen fällas, vallen schaktas bort och nya fyravåningshus byggas intill cykelvägen så att husen norr om cykelvägen hamnar i skugga. Detta skulle innebära en stor miljöförsämring!

 

  Vi vill att vallen bevaras och att trädridån får stå kvar. Den utgör en naturlig avskärmning som förbättrar miljön både inom det nybyggda området och inom den äldre bebyggelsen. Ja,  också för höghusen i Klostergården när det gäller utsikten söderut.

 

   Mellan vallen och cykelvägen finns en liten äng där barnen leker. Den ska bevaras och helst förbättras. Nu har den mest karaktär av träda.

 

   En annan synpunkt vi hade var att husen borde byggas lägre än fyra våningar.

 

   Vi framförde dessa synpunkter i en skrivelse i samrådsförfarandet. Dessutom framförde vi dem i samband med medborgarstämman i höstas.

 

   Den andra februari har byggnadsnämndens presidium sammanträde och då ska de formulera ett förslag. Vi måste se till att våra synpunkter finns beaktade där.

 

   Det verkliga beslutet fattas vid byggnadsnämndens sammanträde den 16 februari.

 

   Boende i kollektivhuset i Regnbågen har skickat insändare till Sydsvenskan och kontaktat politiker. Det bör vi också göra. 1 februari 2006.   Gunnar Stensson

 

PS Gunnar Jönsson, s,  är ordförande i nämnden, Göran Brink, m, andre vice ordförande,

Peter Björling, mp, och Nita Lorimer, v, ledamöter. Det finns fler ledamöter i nämnden för fp,c och kd.

 

Gunnar Stensson

 


Åter till debattsidan.