Bygg enligt de boendes önskningar och landskapets förutsättningar

 

Det finns en gammal pilevall norr om Barn och ungdomspsykiatrin i Sankt Lars-parken.

En grågrön, frodig trädridå, som skymmer den stora tegelbyggnaden. Ur dess rika, vänliga grönska  klingar sången från koltrastar, näktergalar och rödfinkar under vårkvällar och sommarmorgnar.

 

   Mellan regnbågskvarterens låga bebyggelse och pilevallen ligger en liten äng, där barnen leker när de kommer hem från skolan på eftermiddagen, i trygg närhet till sina hem.

 

   Pilevallen formar landskapet, ger det djup och proportioner. Därför är den viktig också för de boende i Klostergården

 

   Nu ska BUP-området bebyggas. Pilevallen kunde bli en tillgång också för dem som ska bo i det nya bostadsområdet. Ett skydd mot den isande nordanvinden och stadens buller.

 

   De boende har beskrivit detta i ett yttrande till byggnadsnämnden. 400 namn har samlats som stöd för yttrandet. Samma önskemål framfördes vid medborgarstämman på Klostergården i höstas. Byggnadsnämndens ordförande Gunnar Jönsson lovade då att ta hänsyn till dem.

 

   Nu visar det sig att inga ändringar gjorts i planen. Trots alla löften vill presidiet fälla träden och hyvla bort vallen. I stället ska planens matris av rektangulära hus läggas ut ända fram till cykelvägen. För all framtid kommer fyravåningshusens tegelväggar att skugga regnbågshusen och skymma utsikten.

 

   Förändra planen så att den bevarar vallen och pilarna! Bygg utifrån de boendes önskningar och landskapets förutsättningar! Politikerna i nämnden har fortfarande möjlighet att fatta beslut om detta. Upprepa inte förra årets förödande fadäs i samband med utbyggnaden av Klostergården.

 

Gunnar Stensson, sekreterare i Klostergårdens byalag  


Åter till debattsidan.