Höjdprofilen till planförslaget av BUP-området

Det var utomordentligt upplysande att se den skalenliga höjdprofilen av bebyggelsen, pilarna, vallen och cykelvägen.

Jag täker för resten ta upp frågan om Sankt Lars, BUP-planen och större stadsparken på det öppna möte som Demokratisk vänster i Lund arrangerar i Räknehuset, Observatorieparken (i Stadsparken) söndagen den 12 mars klockan 16. Gunnar Stensson.

PS Alla är naturligtvis välkomna att komma på mötet och hjälpa mig.


Åter till debattsidan.