Öppet brev till politikerna i byggnadsnämnden

Nu tar vi det en gång till: Hur kan byggnadsnämnden i Lund anta en detaljplan som tillåter fyra våningar höga hus mitt emellan Höje å och kvarteret Regnbågen - bara några meter från Lunds enda naturliga vattendrag och bara några meter från tvåvåningshusen i Regnbågen? Hur tänker ni politiker i nämnden? Varför vill ni till varje pris genomdriva detta?

Helt befängt tycker vi. Och vi vill gärna att ni svarar, att ni motiverar er. I synnerhet som det byggs flera tusen nya lägenheter i närheten och att de tiotal lägenheter som skulle försvinna på BUP-området om man tog bort några våningar inte rimligen kan vara av avgörande betydelse för bostadsläget i kommunen.

Bara vänsterpartiet och miljöpartiet har, såvitt vi förstår, gått emot planen. Så hur resonerar ni övriga ledamöter?

Hur resonerar du Gunnar Jönsson (s), ordförande i nämnden? Hur resonerar du Göran Brinck (m), 2:e vice ordförande i nämnden?

Och hur resonerar ni övriga ledamöter? Anna-Lena Håkansson (s), Ann-Marie Nilsson (s), Jan-Eric Andersson (m), vad tänker ni? Hur motiverar ni ert beslut? Vad säger ni till dem som älskar naturen runt Höje å och inte vill ha höga hus på en av de ytterst sällsynta gröna ytorna i Lunds stad?

Kerstin Lindbom fp, Oskar Krantz fp, Kjell Asmundsson, c ? Vad säger ni till de boende i kvarteret Regnbågen som får sina terrasser och lägenheter lagda i skugga av era planerade fyravåningshus bara några meter därifrån.?

Värnar inte centern om miljön längre? Och brukar inte folkpartiet måna om närmiljön för enskilda lundabor?

Hur i fridens namn resonerar ni? Vi förstår ingenting. Vi vill att ni svarar.

Detaljplanen ska nu ställas ut och då har alla chansen att protestera mot den och sedan överklaga den. Vilket vi givetvis gör om den går igenom i nuvarande utformning igen.

Men vad trevligt det skulle vara om ni politiker för en gångs skull lyssnade, tänkte med förnuft och kunde ändra er, bara lite lite. Gissa vad folk skulle uppskatta det och prata om det och förstå vad folk skulle gilla att slippa säga: ”dom, politikerna, dom lyssnar aldrig, dom bara kör över”.

Sänk bygghöjden till två våningar.


De boende i Regnbågskvarteret och Klostergårdens Byalag genom Anders Dahlbeck


Åter till debattsidan.