Bevara jordvallen med pilarna!

Om den yttre jordvallen bevaras får det nya området en unik karaktär, lite av vikingaby, som en värdig pendang till medeltidsbyn en bit åt sydväst tvärs över ån, til allas nöje och trivsel.

En jordvall armerad med pilerötter är en mycket stabil anläggning. Jag undrar om det är så välbetänkt att placera en mängd tunga huskroppar i en lerslänt precis ovanför ett vattensjukt område som periodvis förvandlas till sjö.

Dessutom skapar jordvallen med pilar ett behagligare mikroklimat bland bebyggelsen. Den som tvivlar på det sistnämnda rekommenderas promenera ner mot ån längs gångvägen utmed brukshundklubbens fält när det blåser. Till yttermera visso rekommenderas en promenad bland höghusen när det blåser friskt. Den turbulensen har ju till och med fått väggar att rasa. Vandraren rekommenderas sedan att fortsätta till Sankt Lars park och höra det mäktiga suset i trädkronorna, medan milda fläktar smeker vandraren nera på marken.

Vänliga hälsningar

Kerstin Johansson Sunnanväg 211


Åter till debattsidan.