Täta Lund – Gröna Lund

Lund förtätas. Det byggs mycket, tätt och högt längs Södra vägen, vid Karhögs torg, i Klostergården och på många andra ställen. Många flyttar till Lund. De vill bo centralt.

   Men inte bara Lund växer. Hela regionen, Staffanstorp, Lomma, Kävlinge, befinner sig i snabb tillväxt.

   När människorna blir fler måste naturområdena vårdas och skyddas. För naturens skull och för människornas.

   Under våren har många talat om en större stadspark, ett sammanhängande naturområde från stadsparken ner till Höje å. Nu är det dags att förverkliga tankarna.

   Ett första steg kan tas genast efter höstens val. Förvandla korpfotbollsplanerna mellan Klostergårdens Västanväg och järnvägen till park. Flytta korpfotbollen till Ladugårdsmarken enligt det förslag som framfördes i samband med det förra planförslaget om Klostergårdens idrottsplats!     

   Fotbollsplanerna passar inte i Klostergården. Under större delen av året utgör de en öde yta, inhägnad bakom höga industristängsel. Under vår- och höstkvällarna då matcherna spelas är trafiken på Västanväg intensiv och gatan full av parkerade bilar längs båda sidorna. Bullret och avgaserna drabbar de närboende. Efter ett par timmar försvinner allt liv och den öde, instängda tomheten tar över.

   Fem fotbollsplaner är en betydande yta. Förvandla den ytan till park! Gå ut och plantera träd nu! Vår dröm är att se den täckt av vårligt ljus bokskog med små gläntor för lek och sol. Skogen skulle skymma Lunds Energi, värmekraftverket, industriområdet bortom järnvägen och dämpa dånet från godstågen. Den skulle ansluta till Klostergårdsfältet, som förminskats till följd av de fyra sexvåningshus som håller på att byggas. Västanväg skulle förvandlas till en stilla parkgata med liten och hastighetsbegränsad trafik. Standarden för de boende i Klostergården skulle höjas.

   Korpfotbollsplanerna utgör själva hjärtat i det tänkta grönområdet från stadsparken till Höje å. När man har planterat dem med bokskog blir det lätt att planera förbindelsen mellan dem och stadsparken liksom hur parken i söder ska omsluta koloniområdena och Källbybadet.

   Nere vid Höje å ansluter parkområdet till Höje å-projektet, den nyligen av kommunerna gemensamt beslutade vandringsled som ska öppna naturen längs hela ån från utloppet i Lomma upp till källorna i Svedala.

   Vandringsleden förbinder också grönområdet med Sankt Lars-parken, vars artrika lövskogsområde anlades samtidigt med Alnarp.

   Stadsparken i Lund blir kronan i ett träd vars stam sträcker sig ned till Höje å och vars rötter breder ut sig miltals längs åbädden.

   Och detta är exakt vad de många och allt fler människorna i Margretetorp, Järnåkra, centrala Lund, på Väster och i Klostergården behöver. Och inte bara lundabor, utan alla människor i hela regionen längs ån liksom i den tätbefolkade kustregionen.

   Täta Lund behöver Gröna Lund. Genom att bo tätt skapar människorna utrymme för det gröna Lund.

 

Gunnar Stensson, Demokratisk vänster i Lund.  

    

 


Åter till debattsidan.