Gröna Lund

Evenemangshallens placering och gröna stråket

Kommunens förslag

På flygfotot till höger har jag ritat in så som jag uppfattat kommunens förslag till placering av evenemangshallen och parkeringsplatsen för dess besökare.

Detta förslag har många nackdelar:

  • Evenemang med hög ljudnivå sena kvällar kommer att störa för dem som bor i västra delen av den nya planerade lägenhetsbebyggelsen.
  • Parkeringsplatsen är allt för liten för ett deltagarantal som kan ge ekonomi för hallen. Det blir ett parkeringskaos i hela norra och västra Klostergården.
  • Evenemangspubliken kommer att generera kraftig trafik på Nordanväg. Det går stick i stäv mot det man strävat efter genom att göra gatan smalare och med förträngningar. Inbromsning och acceleration från alla dessa fordon ger ökade utsläpp. Skall man ha så mycket trafik får man ta bort förträngningarna och då är kostnaden för att man gjorde dessa bortkastad.
  • Evenemangshallen ligger i vägen för "Gröna stråket", det förslag som lanserades av Per Helander. Även om kommunen inte idag har råd att göra ett sådant stråk från Stadsparken ner till Höje å, så är det mycket önskvärt att man planerar byggnaderna så att stråket kan förverkligas efterhand.

Jan Engvalds förslag

Mitt förslag är att flytta evenemangshallen till bredvid järnvägen, göra en tunnel under järnvägen och ha parkeringsplatserna på västra sidan av järnvägen. Man vinner många fördelar med denna placering:
  • Det finns ingen i närheten som kan störas av högljudda evenemang.
  • Det finns gott om plats att göra en tillräckligt stor parkering.
  • Trafiken till parkeringsplatsen går på en gata som är lämpad för den.
  • Gröna stråket kan göras brett hela vägen från stadsparken till Höje å, blir inget avbrott när stråket passerar evenemangshallen och den nya bebyggelsen.
Så härmed vädjar jag om att evenemangshallen placeras bredvid järnvägen.
Jan Engvald
Epost: Jan.Engvald`at`xje.se (byt `at`mot @)


Åter till debattsidan.