Klostergårdens Byalag

Rädda pilevallen och sänk hushöjden till två våningar på det planerade nybygget på BUP-området! Fyra våningar stör sikten från Klostergården och försämrar naturupplevelsen för alla lundabor som älskar att promenera eller jogga längs ån.

 

       [1]        

Område där det ska byggas: nuvarande BUP.                          De planerade husen och nuvarande pilevall inritad.

(Se Klostergården 2:6 m fl, Lunds kommuns hemsida)

 

Sänk hushöjden! Bevara pilevallen!

Namn                Namnförtydligande       Adress

(skriv inte på om du har skrivit på förut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Listan hänger bara några dagar – SKRIV PÅ NU!!