Yttrande angående detaljplanen för Klostergården 2:6 m.fl. BUP-området

BUP: Bygg gärna högt, bara det inte syns

Kommunfullmäktige i Lund beslöt i omröstning den 29 mars att återremitera detaljplan för Klostergården 2:6 m.fl i Lund. I andra omröstningen bestämdes att återremissen bara skulle resultera i en konsekvensutredning, inte att ta fram ett modifierat förslag för att bevara pilevallen och minska hushöjden i BUP-området, de två detaljer som fått kritik i en i övrigt utmärkt byggplan och var orsak till återremissen. Ett märkligt förfarande.

Jag ser tre möjliga händelsevägar nu:

1) Förslaget återkommer oförändrat och majoritetsbeslutas. Då kommer det att överklagas.
- Utfall 1a är att överklagan avslås. Men man har förlorat mycket tid.
- Utfall 1b är att överklagan bifalles. Då får man i göra om planen. Och även här har man förlorat mycken tid.

2) Förslaget återkommer med BUP-området modifierat. Det blir ingen överklagan och man kan sätta igång byggandet genast.

Jag tror att de styrande, när de tänkt efter, inser vilket som är smartast.

Det finns 1500 namnunderskrifter med protest mot nuvarande förslag för BUP-området. Det är betydligt fler än direkt berörda grannar. Området är nämligen av stort intresse för boende på hela Klostergårdsområdet. Klostergårdsområdet har mindre grönyta per person än i centrala Lund. Därför värnar vi om det gröna som finns.

Omgivningarna runt BUP är ett näraliggande område som är utmärkt för avkopplande promenader, där det gröna intrycket blir en omväxling mot de höga husfasaderna i Klostergården. Detta går förlorat med nuvarande planförslag, där de högsta husen finns ytterst i området.

Men det går lätt att ändra förslaget för BUP-området så det gröna intrycket kan vara kvar. Principen är att de höga husen skall vara i mitten av BUP-området och de lägre i kanten. Om man dessutom behåller vallarna runt området, så skymmer växtligheten där husen. Då kan man öka hushöjden utan att det syns. Med dessa ändringar kan man få in lika många lägenheter på området men utan att förstöra områdets funktion för rekreation. Pilevallen blir bevarad till glädje för lekande barn och alla småfåglar som har sina bon där, och vi kan njuta av fågelsången.

Jan Engvald


Åter till debattsidan.