KALLELSE TILL MÖTE MED KLOSTERGÅRDENS BYALAG

Måndagen den 14 april 2003 i Helgeands-gårdens bibliotek

 

Dagordningsförslag:

 

1.      Mötet öppnas. Föregående mötes protokoll justeras. Dagordningen fastställs.

2.      Rapport från studiecirkeln om stadsbyggnadskontorets kartor över Klostergården och Larry Andows föreläsning på Helgeandsgården den 13 mars

3.      Valborgsmässofirandet.

4.      Augustifesten. Önskvärd samordning av Byalagets augustifest söndagen den 31 augusti med hyresgäst- och bostadsrätts-föreningarnas traditionella festarrangemang.

5.      Övrigt. Tid för nästa möte. Mötets avslutande.

 

Protokoll från möte med Klostergårdens byalag den 3 mars 2003

 

Närvarande: Inger och Einar Hulting, Virvelv. 4i, 211 06 13, Barbara Komuik, Vårvädersv 6b:v7, 157051, Anita Lagerkvist, Sunnanv. 18 s, 137188, Pelle Brolinsson, Vårvädersv. 6b:v7, 157051, Gunnar Larsson, Tordönsv. 4K, 6 tr, 127035, Kerstin Larsson, 127035, Marie Hegnelius, Vårvädersv. 4g, 145109, Elisabet Hansson, Kastanjegatan 19b:79, 394803.

 

 

1.      Mötet öppnades. Protokollet justerades. En punkt om träd och blommor vid parkeringshusen och en punkt om en studiecirkel kring Klostergårdskartorna under ledning av Einar Hulting tillades.

 

2.      Einar Hulting redogjorde för

a)      HSB:s taklägenheter som just stod i begrepp att byggas, bland annat på Gråvädersvägen.

b)      Realias byggplaner vid Barnpsyk på St Larsområdet. Det handlar om trevåningshus. Vi deltog i debatten om denna utbyggnad före valet 1998 och bidrog till att begränsa byggplanerna bland annat så att området vid Brukhundsklubben ska vara fritt från bebyggelse för att bevara fri sikt över dalen söderut.

      c)  Kommunens ultimatum till konsortiet som planerar den stora ombyggnaden av

           Klostergårdens idrottsplats. Kommunen kräver att konsortiet ska redovisa en

           finansieringsplan ska finnas före mars månads slut. En livlig diskussion om den 

           eventuella utbyggnadens konsekvenser för barnen, skolorna, skridskoåkningen

           korpfotbollen och  invånarna i Klostergården följde.

d)     Mandamus byggplaner i Klostergården. Einar berättade att Dick Bengtsson arbetar

med planerna men inte kunde visa dem på nuvarande stadium. Det är klart att utbyggnaden blir mycket mindre omfattande än i de planer Mandamus ursprungligen visade. Några åttavåningars höghus kommer inte i fråga och Centrum-byggnaden får höjas med högst en våning. Detaljplanen kommer att redovisas när den blivit färdig.

e)      Åkerlund och Rausing har genomfört en utredning som visar att utsläppen decimerats.

 

3.      Den ökande trafiken i St Lars-parken. Trafiken har ökat väsentligt sedan Realia köpte

parken.  Det beror bland annat på att många skolor med närmare 1000 elever etablerat sig där. Lotte Persson påpekade att tillagningsköket Magnolia utvidgat sin verksamhet och nu lagar mat åt universitetssjukhuset, sjukhuset i Landskrona och anläggningen i Orup, vilket leder till omfattande transporter. Metoder för att stoppa genomfarten vid bron över Höje å diskuterades.

 

4.      Valborgsfirandet planerades. Kontakt har tagits med Lunds allmänna sångförening och Röda Kapellet om medverkan. Bjarne och skolan har lovat att medverka som vanligt. Det är önskvärt att fler ingår i arbetsgruppen än Bjarne, vår ständiga tillgång.

 

5.      Gröna parkeringshus. Lotte Persson pekade på det goda exempel som parkeringshuset vid Virvelvindsvägen utgör. Det har utsmyckats med en blomsteranläggning och bänk vid busshållplatsen. En tråkig kontrast är Mandamus parkeringshus, där träden fällts och all grönska saknas.

 

 

6.      Det bekräftades att nästa möte som planerat äger rum i Helgeandsgården måndagen den 14 april klockan 7.

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Stensson                                        Marie Hegnelius

sekreterare                                                  justerare