VÄLKOMNA till planeringmöte inför den traditionella Klostergårdsfesten  söndagen den 31 augusti.

 

Mötet äger rum

måndagen den 18 augusti klockan 19 i Helgeandsgårdens bibliotek

 

Vi kommer också att utse två delegater från Byalaget till Fritidsförvaltningens arbetsgrupp om fritidsaktiviteter i Klostergården.

För Klostergårdens byalag Gunnar Stensson, sekreterare


Klostergårdens Byalag planerar för den traditionella Klostergårdsfesten söndagen den 31 augusti.

 

Detta utskick ersätter den vanliga kallelsen och protokollet, eftersom Klostergårdens byalag nu gör ett sommaruppehåll fram till måndagen den 18 augusti. Byalagets senaste möte  den 19 maj ägnades till stor del åt att planera Augustifesten. Följande punkter togs upp:

 

1.    Finansiering. Det är viktigt att hyresgästföreningarna och bostadsrättsföreningarna  

       före sommaren betalar sina frivilliga bidrag till Byalaget, samma summor som

       respektive förening betalt tidigare år. Föreningens kassör är Anders Wester,

       Gråvädersvägen 4G. Byalaget har ett föreningskonto på Sparbanken Finn med   

       clearingnummer 8359-2 och kontonummer 403.001.292-8.

 

2.        Samarbete med Lunds kommun. Dan Kanter, Klostergårdens fritidsgård, tel 355357, medverkar i ett kommunalt projekt med information mm till oss som bor i

Klostergården. Vi vill gärna se ett kommunalt bord med information också om Höje å Kultur och Naturstig, Naturbussen och andra kommunala aktiviteter. Vi vill också fortsätta det vanliga samarbetet med Fritidsgården och med Byggleken

.

3.        Samarbete med Helgeands församling. Högmässan klockan 11 markerar festens

inledning.  Gunvor Petersson-Rantzer vill gärna att kyrkan serverar kaffe och att

delar av arrangemangen sker på piazzan framför kyrkan. Där kan bland annat ett stånd för IM placeras. Musikinslag kan förekomma. Gunvor nås på tel 358753.

4.        Samarbete med Coop, Netto, Klostergårdens konditori, Klosterblomman och

Klostergårdens pizzeria. Vi kommer att be om priser till tipspromenad och liknande. Vi ser gärna att butikerna tar egna initiativ i samband med festen.

5.        Marie Hegnelius kontaktar Klotet, FN-föreningen, TWIGA och andra föreningar

som inbjuds att ha informationsstånd vid centrum. Hon ser också till att afrikansk mat serveras. Hon kan nås på tel 145109.

Gunnar Stensson , 133171, kontaktar kören Svart på Vitt och Röda Kapellet, samt

ordnar tillstånd och el för festen. Han ser också till att det blir ponnyridning. Margareta Siewert, 137067, ser till att Bilpoolen presenteras. Lotte Persson har avtalat om basketspel och kontaktar Lunds cykelfolk om medverkan. Kontakt tas med polisen om polishundsuppvisning. Djurparken i S:t Lars presenteras.

6.        Samarbete med Klostergårdsskolan och med Klostergårdens hyresgästföreningar och hyresrättsföreningar. Vi välkomnar alla förslag till inslag i festen. Förslag kan lämnas till Gunnar Stensson, 133171, eller till andra som nämns ovan. Alla är också välkomna till förberedelsemötet i Helgeandsgården den 18 augusti 2003.

 

För Klostergårdens Byalag

 

Gunnar Stensson

Sekreterare.


Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 18 augusti klockan 1900.

 

Dagordning:

 

1.          Mötet öppnas.

2.          Dagordningen godkänns. Förslag till tillägg.

3.          Val av två representanter till kommunens arbetsgrupp om fritiden i Klostergården. Vad ska de framföra från Byalaget? Kort diskussion.

4.          Djurparken i Sankt Lars-parken nedlagd. Gustaf Arfvidsson har rapporterat att där inte finns någon personal, att Djurparksföreningen saknar resurser att fortsätta verksamheten och att djuren sålts eller slaktats. Kan vi göra något för att den ska återuppstå? Vad? Kan någon enklare anläggning inrättas?

5.          Höstfesten. Punkter att minnas. Ansvariga.

a.          Polistillstånd

b.          Ponnyridning

c.           Kör. Svart på vitt

d.          Röda kapellet. Musik.

e.           Henning Kofoed. Folkmusik, fiol

f.           Kyrkans arrangemang

g.          Fritidsgårdens medverkan

h.          Kontakt med Konsum, Netto, Klosterblomman, Pizzerian och Klostergårdens kafé

i.            Elektricitet. Sladd

j.            Högtalare

k.          Tipspromenad

l.            Solidaritetsgrupperna:Klotet, FN-föreningen, Twiga

m.        Bilpoolen

n.          Polisen. Hunduppvisning

o.          Lunds cykelfolk

p.          Kommunalt bord med information om Naturbussen, Höjeå-projektet, det nya fritidsprojektet

q.          Samarbete med skolan?

r.           Den 31 augusti: Bära bord och stolar på förmiddagen. Fritidsgårdens kaffe på Klostergårdsfältet. Kyrkkaffe vid församlingshemmet

s.           Övriga inslag?

6.          Kommande möten.

7.          Övriga frågor

8.          Mötet avslutas.

 

Gunnar Stensson. Sekreterare