Alla välkomna till möte med Klostergårdens Byalag måndagen den 22 september klockan 19 i församlingshemmets bibliotek

 

Dagordningsförslag:

1.     Mötet öppnas.

2.     Dagordningen godkänns. Eventuella förslag till nya punkter anmäls. Synpunkter med anledning av protokollet.

3.     Värdering av Augustifesten. Ett tack till alla som bidrog till att göra den möjlig.

4.     Rapport från kommunens konferens om kultur- och fritidsutbudet i Klostergården: “Förändring som drivkraft”.

5.     Avtalet mellan Klosterkällan AB och Lunds kommun om Klostergårdens idrottsplats. Se pressuppgifter dagarna efter 15 september.

6.     Förberedelser inför årsmöte 20 oktober.

7.     Övriga frågor.

8.     Mötet avslutas.

 

Protokoll från föreberedelsemötet den 18 augusti 2003 inför Augustifesten

Närvarande: Elisabet Hansson, Kastanjegatan 19 B:79, tel 394803, Ingar

Kerstensson. S:t Lars väg 24, tel 136943, Inger Hulting, Virvelvindsv 4 I, tel 2110613, Marie Hegnelius, Vårvädersvägen 4G, tel 145109, Lotte D. Persson, Sunnanväg 14K, tel 128589, Gunvor Rantzer, Helgeand, tel 358753, Gunnar Stensson, Vårvädersvägen 4G, tel 133171.

 

1.     Mötet öppnades.

2.     Genomgång av planeringen av Klostergårdsfesten. Eftersom den blev ganska fullständig kan den tjäna som minneslista inför kommande Augustifester.

·        Polistillstånd. Söks i god tid. Kostnad 500 kronor

·        Samarbete med Fritidsgården och Helgeands församling. Kontakter på ett tidigt stadium i planeringen, redan på våren.

·        Kontakter med Konsum och Netto om priser och presentkort, med Klosterblomman om presentkort, med Klostergårdens Pizzeria och Klostergårdens konditori om presentkort och egna arrangemang i samband med festen. Förbereds tidigt på försommaren.

·        Ponnyridning. Avtal med Johan och Susanne, 070 4279753 och 070 4646007 redan på våren. Kostnad 2000 kronor.

·        Affischer före festen. Ingar Kerstensson har fin drakaffisch. Trycks i Helgeands församlingshem.

·        Program med hålltider.

·        Kaffe dels i form av kyrkkaffe efter högmässan, dels som försäljning genom Fritidsgården.

·        Bord och stolar lånas av Fritidsgården.

·        Elledning lånas av Fritidsgården. Nyckel till pumphuset lånas av Markentreprenad, Råbyvägen 3,  för tillgång till el.

·        Marie Hegnelius kontaktade Charlotte, som lagar afrikanskt kött, samt FN-föreningen, Klotet, solidarisk handel, Twiga (som inte kunde komma) och  Solidaritetskommittén för Centralamerika. Gunvor Rantzer kontaktade IM. Dessa organisationer hade bord.

·        Bilpoolen kontaktades via Margareta Siewert.

·        Tipspromenaden sköttes av Anders Jönsson. Frågor från Korpen. Kostnad 100 kronor.

·         Röda Kapellet blåsorkester spelade. Kostnad 500 kronor.

·        Henning Kofoed lovade att spela folkmusik på fiol och gjorde så.

·        Kören Svart på vitt lovade komma efter kontakt i våras. Hoppade av tre dagar före festen.

·        Karin Stensson och Bo Riborg ställde upp i stället med 50-talsvisor. Kostnad 500 kronor.

·        Lotte Persson såg till att volleyboll anordnades och skaffade ett jätteplockepinn. Hon försökte få kontakt med polisen för cykelmärkning och med Lunds cykelfolk.

·        Högtalare lånades av Vänsterpartiet.

·        Stolar och bord bars klockan 12 före festen den 31 augusti av Einar Hulting, Anna Stensson, Gunnar Stensson och personal från Fritidsgården. Flera hjälpte till att bära tillbaka dem.

·        Anders Åsberg informerade om naturbussen och Höje å natur- och kulturstig

·        Anna och Gunnar Stensson delade ut agendor i samband med högmässan klockan 11.

·        Kontakt med pressen togs en vecka i förväg. Båda tidningarna hade notiser med tidsangivelser. Båda gjorde också reportage från festen, ett kortare i Sydsvenskan (Jan Samuelsson) och ett utförligare i Skånskan (Lena Breitner)

3.     Värdering av genomförandet. Planeringen fungerade. Klockan tolv kom ett kraftigt regnväder. Alla arrangemang flyttades in under tak i Klostergårdens centrum. 50-talsprogrammet och folkmusiken genomfördes i församlingshemmets stora sal. Klockan 14 kunde ponnyridningen börja. Efter regnet fungerade också volleybollen. Festen förtätades genom att allt skedde på en liten yta.

4.     Följande tider för höstens möten bestämdes: 22/9, 20/10 och 17/11.

5.     Mötet avslutades.

 

Gunnar Stensson, sekreterare                    Marie Hegnelius, justerare