Fotbollsplan – Ishall-Spa-hotell

 

Vad händer med Klostergårdens idrottsplats?

 

 

På inbjudan av Klostergårdens Byalag informerar Göran Fries,

vice ordförande i Lunds Kultur- och Fritidsnämnd

 

 Helgeandsgårdens stora sal Tisdagen den 14 oktober klockan 19