Styrelsemötet 26 januari

 

Beslut att fatta:

 

1.      Byalagets medverkan i samband med kyrkans välkomstfest för nyinflyttade 1 mars.

2.      Valborgsfirandet 30 april

3.      Tid för öppna möten under vårterminen

4.      Den förestående (2005) utbyggnaden av Klostergården med bland annat 300 studentlägenheter. Studier och aktiviteter. Konflikten mellan behovet av befolkningsunderlag för centrum och nödvändigheten att bevara naturen i Klostergården.

5.      Avslutande av aktiviteter i samband med 3G-masterna, bortsett från kontroll och diskussion om innehållet i det nya policydokument som ska antas. Lunds kommun har gjort vad den är behörig att göra i frågan. Någon ytterligare förändring är inte möjlig.

6.      ESS. Är det en fråga för Byalaget?

Tankar om Byalagets verksamhet i framtiden.