Välkomna till möte med

 

Klostergårdens byalag

 

Tisdagen den 26 mars klockan 19 i Församlingshemmets bibliotek

 

Dagordning:

1.     Föregående mötes protokoll.

2.     Förberedelse av firandet av Valborg 30 april vid Höje å. Röda kapellet, vårpromenaden, majbålet, Lunds allmänns sångförening.

3.     Gustaf Arfwidsson berättar om Sankt Lars och Sankt Lars-parken och om firandet av Valborg på den tiden då Sankt Lars hade 1300 patienter. medicinhistoriska muséet.

4.     Övrigt. Mötet avslutas.


5.      

 

År 2004 bevakar vi särskilt den nybyggnation som planeras i Klostergården och dess omgivningar:

 

·       Mandamus/Akelius planer på hus med rum för 300 studenter invid centrum,

·       Realias bostäder på Ungdomspsyks gamla tomt vid Sankt Lars-parken,

·       Kommunens anläggning av ny ishall och fotbollsplan på Klostergårdens idrottsplats

 

Vi fortsätter motståndet mot utbyggnaden av 3G-master i området. Vi förbereder valborgsfirandet i Sankt Lars-parken och Augustifesten den 28 augusti. Var med och påverka! Det är klostergårdsborna som är våra ögon och öron i området!

 

Dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Föregående mötes protokoll. 3. Planering av årets verksamhet. 4. Hur kommer Klostergården att förändras de närmaste åren? Genomgång och diskussion. 5. Övriga frågor. 6. Mötet avslutas.

 

 

 

Protokoll från Byalags-möte den 23 februari 2004-03-08

Närvarande: Märtha Frisk, Tordönsvägen 4C, tel 2113259, Mee Olsson, Östanväg 10, tel 184242, Kjell Arvidsson,Vårvädersvägen 4I, tel 184462, Ingrid Petersson, Tordönsvägen 4L, 2118457, Olle Ekstrand, Anders Wester, Gråvädersvägen 4G, tel 148603, Marie Hegnelius, Vårvädersvägen 4G, 22227, Solveig Hallström, Tordönsvägen 4P, tel 143568, Bengt Hallström, Einar Hulting, Vårvädersvägen 4I, 2110613, Magdalena Hallonsten, Tordönsvägen 4A, tel 144768, Ylva Folkesson, Sunnanväg 2H, tel 323456, Ingar Kerstensson, Sankt Lars väg 24, tel. 136943, Gunnar Stensson, Vårvädersvägen 4g, 222 27, tel 133171.

 

1.      Gunnar Stensson förklarade mötet öppnat och föregående mötes protokoll godkändes.

2.      Följande mötestider  för det närmaste halvåret fastställdes: måndagarna den 15 mars, 19 april, 24 maj samt Valborg den 30 april och augustifesten söndagen den 29 augusti. Byalaget är inbjudet att presentera sin verksamhet den 1 mars vid ett möte i församlingshemmet som sammankallats av Helgeands församling.

Inför Valborg planeras följande: ett valborgsmässobål (vi hoppas på hjälp att samla bränsle till bålet från skolan och Byggleken), en nyhet: Röda Kapellet spelar i centrum och så går vi gemensamt ner till bålet, sång av Lunds allmänna sångförening, ev. varm korv-försäljning av klostergårdsskolans elever.

      Preliminärt inför Augustifesten: vi vill bjuda in eleverna att medverka med inslag ur  

      programmet från skolans Internationella vecka, vi bjuder in körer att medverka (PRO:s   

kör har kontaktats). Röda Kapellet ger konsert. De vanliga miljö- och solidaritetsrörelserna  inbjuds    medverka med bokbord, dessutom bilpool, hästar, tipspromenad, kaffe från Fritis mm

3.      Einar Hulting redogjorde för kommunens byggnadsplaner i Klostergårdsområdet. Den utbyggnad i centrum som föreslagits av Mandamus är inte aktuell för den nye ägaren Akelius.  Vi förväntar oss alltså ingen förändring de närmaste två åren. Realia har planer att bygga bostäder på barn- och ungdomspsykiatriska klinikens gamla tomt vid Sankt Lars-parken. Enligt den kommunala planen ska detta ske 2005, men vi vet inte vilken tid Realia planerar för. Den äldsta delen av Sankt Lars, den så kallade Östra borggården, har Q-märkts. På Klostergårdens idrottsplats startar ombyggnaden av fotbollsplanen i juni och snart också den nya evenemangs- och idrottshallen. Däremot saknas fortfarande pengar för det konsortium som skulle bygga spahotell mm, så där händer ingenting i år.

4.      Det finns förslag att lägga ner verksamheten på dagcentralen i Vårvädersvägen 4 och i stället minska den och flytta den till Fritidsgården. Detta är dock bara ett förslag. Sydsvenskans artikel om en snar upprustning av Sankt Lars-parken har visat sig vara missvisande. Avtalet mellan Lunds kommun och Realia om hur parken ska fördelas är ännu inte undertecknat, vilket är oroande.

5.      Övriga frågor. Det påpekades att hundägarna blivit slarvigare med att plocka upp efter sina hundar. Flera äckliga vittnesmål framfördes, med krav på bättring. Man begärde ökad närvaro av närpolis i Klostergården. Man menade också att lindarna längs västanväg beskurits för hårt. De ser ut som häxkvastar! sa Anders. Förslag framfördes att vid kommande möten inbjuda personal från parkförvaltningen för att diskutera  planeringen av Sankt Lars-parken och Gustaf Arfwidsson frå Sankt Lars medicinhistoriska museum för att guida i muséet och berätta om parken. Styrelsen ålades kontakta respektive personer och undersöka när de kunde komma.

6.      Mötet avslutades.

     Gunnar Stensson, sekreterare                                            Marie Hegnelius, justerare