VALBORGS

MÄSSO

BÅLET

Töm källarutrymmen och garderober och hjälp oss att samla in bräder, gamla trästolar och lastpallar mm till det traditionella bålet i Sankt Lars-parken!

Materialet lämnas in på Byggleken.

 

En nyhet i årets valborgsfirande blir vårpromenaden med musikkår från Klostergårdens centrum till bålet vid Höje å.

Vi går från centrum klockan 19.

 

Klostergårdens Byalag