Klostergårdens Byalag planerar för den traditionella Klostergårdsfesten

söndagen den 29 augusti

Detta utskick ersätter den vanliga kallelsen och protokollet eftersom Byalaget nu gör sommaruppehåll.

 

Ett förberedelsemöte för festen planeras till måndagen den 16 augusti klockan 19. Till det mötet inbjuds representanter för skolan, biblioteket, Helgeands församling, fritidsgården, byggleken, butikerna i centrum, hyresgäst- och bostadsrättsföreningarna och naturligtvis alla intresserade i Klostergården.

 

Byalagets senaste möte den 24 maj ägnades framför allt åt att planera Augustifesten. Följande punkter behandlades:

 

1.      Finansiering. I samband med Augustifesten brukar  Klostergårdens Hyresgäst- och bostadsrättsföreningar betala sina bidrag till Byalaget, samma summor som man betalat under en lång rad av år. Föreningens kassör är Anders Wester. Byalaget har ett konto på sparbanken Finn. Clearingnumret är 8359-2 och kontonumret 403.001. 292-8. Kontot är ett föreningskonto med nummer 2517.27.

 

2.      Planering. Klostergårdsfesten arrangeras i samarbete med Fritidsgården, Byggleken, Helgeands församling, Klostergårdsskolan, biblioteket och Lunds kommun.

 

 

3.      Förberedelser. Polistillstånd, framställning av affischer, notiser i Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Metro, kontakter med Konsum, Netto, Klosterblomman, Klostergårdens pizzeria, solidaritetsorganisationer, bilpoolen, Helgeands församling, Klostergårdsskolan och Fritidsgården.

 

4.      Följande inslag i festen diskuterades: elever från Klostergårdsskolan framträder med sång och dans, loppmarknad till förmån för krigsskadat barn, PRO-kören sjunger, Röda kapellet spelar, Helgeands församling inleder dagen med högmässa klockan 11 och kyrkkaffe, biblioteket har öppet mellan 13 och 16 och medverkar med program för barn, fritidsgården ställer upp med stolar och bord och säljer kaffe och bullar, tipspromenad, Charlotte säljer grillat kött, ponnyridning, cykelmärkning, uppvisning av polishundar, volleyboll, uppvisning av bilpoolens nya bilar. Alla idéer och förslag som kan göra festen festligare är välkomna! Kontakta Gunnar Stensson, Vårvädersv. 4G, 222 27 Lund, tel 046-133171.

 

 

 

      Förslag till dagordning vid byalagsmötet den 16 augusti 2004-08-16

 

1.     Mötet öppnas

2.     Den kommunala parkförvaltningens planerade information om parker och grönområden i södra delen av Lund tisdagen den 31 augusti i Fritidsgården. Förslag om ett särskilt möte om skötseln av träd och gräs i Klostergården i november.

 

3.     Augustifesten. Frågor:  Ekonomin? Vilka tar ansvar för olika inslag? Polistillståndet? Röda kapellet? Dans-gruppen från Klostergårdssskolan? Högtalare? Ska vi använda skolans utescen? Tidningsnotis ska in onsdagen den 18, dvs 11 dagar före festen. Tillgång till el? Helgeands församling? Kyrkkaffe? Biblioteket, extra öppethållande och? Byggleken? Kan Anders Jönsson ta ansvar för tipspromenaden? Priser från Konsum, Netto, konditoriet och pizzerian? Cykelmärkning? Polishundar?

 

 

4.     Säkra inslag. Fritidsgården: kaffe och bullar, stolar och bord. Ponnyridning. Kör från ABF. Solidaritetsorganisationer  (Klotet, FN-förbundet, IM, m fl). Tekniska förvaltningens mobilitetskontor, Caroline Nielsen, vill informera om trafik i samband med Röda kapellets konsert. Tar med en pool för barn och leksaksbilar. Vatten att fylla poolen med. Vill ha samband med Bilpoolen. Charlottes grill.

 

5.     mÖTESTIDER UNDER HÖSTEN: mÅNDAGEN DEN 20 SEPTEMBER KLOCKAN 19, 25 oktober, 29 NOVEMBER

 

6.     öVRIGT.

 

mÖTET AVSLUTAS.