Alla välkomna till möte med Byalaget, Helgeandsgården, biblioteket, måndagen den 7 februari 2005 klockan 19.

 

Dagordning

1.      Mötet öppnas. Föregående mötes  protokoll och dagordningen för dagens möte godkänns.

2.      Rapport från Byalagets medverkan vid fritidsgårdens julmässa

3.      Stadsbibliotekarie Gunilla Herdenbergs svar på Byalagets skrivelse Bevara och utveckla biblioteket i Klostergården.

4.      Information om utbyggnaden av kvarteret Nordanvinden och Klostergårdens centrum. Einar Hulting redovisar stadsbyggnadskontorets planer i dagsläget.

5.      Övriga frågor.

6.      Mötet avslutas.

 

 

Protokoll från Byalags-mötet den 22 november 2004.

 

Närvarande: Peter Johansson, tel 355195, Märtha Frisk, tel 2113259, Jan Engvald, tel 0702-073707, Olle Ekstrand, tel 166544, Einar Hulting, tel 2110613, Inger Hulting, Elisabet Hansson, 358753, Gunnar Stensson, tel 133171, och Peter Svensson, tel 731705.

 

1.      Mötet öppnades. Protokoll och dagordning godkändes.

2.      Byalagets medverkan med tipspromenad vid Fritidsgårdens julmässa diskuterades med Peter Johansson, som representerade Fritidsgården. Det beslöts att Fritidsgårdens personal skulle se till att det fanns frågor till tipspromenaden, medan Byalaget skulle skaffa fram priser, sätta upp frågelapparna och sköta  verksamheten klockan 13 till 16 lördagen den 4 december. Märtha Frisk erbjöd sig att ställa upp.

3.      Klostergårdens bibliotek diskuterades med anledning av att stadsbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en intervju i Sydsvenskan sagt att hon på grund av neddragningarna i budgeten inte kan garantera fortsatt verksamhet vid samtliga 11 stadsdelsbibliotek i Lunds kommun. Som exempel på eventuell åtgärd nämndes en sammanslagning av biblioteken i Klostergården och Järnåkra. Diskussionen utmynnade i en skrivelse med titeln BEVARA OCH UTVECKLA BIBLIOTEKET I KLOSTERGÅRDEN.

Den skulle sändas till Kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbibliotekarie Gunilla    Herdenberg och Lunds kommuns tvärpolitiska arbetsgrupp för att främja medborgarnas och brukarnas delaktighet och demokratiska inflytande över kommunens beslut och verksamhet

4.      Följande tider för Byalagets möten våren 2005 fastställdes: Måndagen den 7 februari, måndagen den 7 mars, måndagen den 18 april och måndagen den 30 maj.

5.      Mötet avslutades.

 

 

Gunnar Stensson

Sekreterare