Skrivelse från Klostergårdens Byalag

 

 

till kommunpolitikerna i Kristdemokraterna, särskilt ledamöterna i Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och BSN Söder.

 

Hej!

Planförslaget för kvarteret Nordanvinden i Klostergården är nu ute för rådslag. Det gäller fyra hus, två med studentbostäder och två med små hyreslägenheter, som ska byggas öster om Helgeandsgården med gavlarna mot Nordanväg.

Förslaget är bättre än tidigare förslag, men vi kan inte acceptera det i dess helhet.

   Det fjärde (östligaste) huset kommer nämligen att tvinga bort Byggleken från dess nuvarande plats, om det uppförs.

   Vi företräder en bred och stark opinion när vi hävdar att Bygglekplatsen måste bevaras på den plats där den nu befinner sig.

   Ur ett barnperspektiv är detta ett viktigt krav. Barnen behöver ett naturreservat, en äventyrslekplats, där de kan bygga kojor i träden, ha sina kaniner, höns, grisar och getter och där de kan elda och snickra. För minst två generationer klostergårdsbor har Byggleken erbjudit barnen en sådan miljö. Den miljön som måste bevaras.

   Bakom Byggleken ligger avenskogsdungen, som dels döljer Byggleken och dels utgör en vacker barriär mot trafiken och bensinmacken. Det fjärde huset skulle utplåne två tredjedelar av avenbokskogen.

   Förutsättningarna för Byggleken blir inte alls desamma om den, som föreslås i planen, flyttas till skolan. Där  finns inte utrymme. Man kan knappast bygga trädkojor där och djuren skulle inte kunna finnas kvar på grund av de allergibestämmelser som gäller för våra skolor.

Barnen skulle förlora sitt sista reservat för fri lek i naturen om den flyttades.

 

   Vi kräver därför att det fjärde huset lyfts ut ur planen. Det är viktigt för miljön i hela Klostergården. Livskvaliteten för hyresgästerna i det tredje huset skulle också förbättras. Området söder om cykelstigen skulle bevaras.

   Vi menar att vi tar vårt ansvar i förhållande till bostadsbristen i Lunds kommun genom att acceptera de tre övriga sexvåningshusen. Men där går gränsen för utbyggnaden om man inte allvarligt ska skada Klostergården!

 

För Klostergårdens byalag

Lund 2005-03-14

 

Gunnar Stensson, sekreterare, tel 133171

PS. Det är oerhört viktigt att den nya fritidsgården vid skolan uppförs så snart som möjligt, inte minst för den sociala miljön i området.

 

PPS. Besök gärna Klostergården och besiktiga Byggleken och dess omgivningar. Vi guidar gärna!