Detaljplanen för Klostergårdens utbyggnad är

utlagd för samråd i Klostergårdens Bibliotek.

   Byalaget uppmanar alla att ta del av den.

   De som har synpunkter på planen kan antingen skicka in dem till Byggnadsnämnden i eget namn eller delge Byalaget dem, så att vi eventuellt kan ta upp dem i Byalagets yttrande.

 

Måndagen den 4 april 2005 klockan 19 har Byalaget ett extra möte i biblioteket.

   

   Vi kommer då att sammanställa Byalagets yttrande om byggplanen.

   Texten nedan är ett förslag till yttrande där man kan stryka synpunkter eller tillföra nya.

Förslag till yttrande: