Byalagsmöte på Biblioteket måndagen den 18 april 2005 klockan 19.

Dagordning:

1.      Mötet öppnas. Föregående mötes protokoll och dagordningen godkännes.

2.      Rapport från mötet på Järnåkra bibliotek den 12 april om framtiden för biblioteken i Klostergården och Järnåkra med kulturpolitiker och bibliotekschef. Diskussion om framtiden och den planerade Biblioteksföreningen på Klostergården.

3.      Läget beträffande Akelius plan om Klostergårdens utbyggnad.

4.      Valborgsmässofirandet i S:t Larsparken den 30 april. Hur ska vi samla material till bålet? Vilka kan hjälpa till? Högtalare. Lunds allmänna sång. Röda kapellet.

5.      Nästa möte måndagen den 30 maj. Övriga frågor.

6.      Mötet avslutas.

Protokoll från Byalagsmötet på Biblioteket den 7 mars 2005

Närvarande:

Gunnar Stensson, 133171, Märtha Frisk, 2113259, Birgitta Ander, 125417, Jan Engvald, Nordanvägen 10, 0702-073707, Eva Fridlund, 304618, Anders Wester, 148603, Lotte Persson, 128589, Mårten Hansson, 257344, Marie Hegnelius, 145109, Erik Berger, 133102, Ingar Kerstensson, 136943, och Magdalena Hallonsten, 144768.

1.      Mötet öppnades. Protokoll och dagordning godkändes.

2.      Birgitta Ander informerade om föreningen Bibliotekets vänner som är verksam på Järnåkra-biblioteket och har cirka 200 medlemmar. Dess styrelse har fem ledamöter och två suppleanter som väljs vid årsmötet. Medlemsavgiften är 100 kronor (150 för hel familj). Både Klostergårdens och Järnåkras bibliotek är för små. Det förs diskussioner om ett samarbete mellan dem för att minimera kostnaden. Tisdagen den 12 april klockan 19 blir det ett möte om bibliotekens framtid med paneldiskussion mellan politiker och företrädare för biblioteket. Vi tackade för Birgitta Anders intressanta information. En arbetsgrupp valdes med uppgift att förbereda en biblioteksförening även för Klostergårdsbiblioteket. Det framhölls att biblioteksföreningen måste vara en organisation som är helt fristående från Byalaget. Alla uppmanades gå på  mötet i Järnåkra den 12 april.

3.      Utbyggnaden av kvarteret Nordanvinden, allaktivitetshuset och Byggleken diskuterades livligt. Resultatet av diskussionen sammanfattades i en insändare som publicerades i Sydsvenskan den 15 mars. Insändaren blev sen underlag för en diskussion om Byalagets yttrande i samrådet om Klostergårdens utbyggnad. Yttrandet färdigställdes efter ett extramöte med Byalaget i biblioteket den 4 april.

4.      Övriga frågor. Centrumhållplatsens farliga placering diskuterades. Vikten av att buss nummer 11:s parkeringsplats vid trottoarkanten är fri från parkerade bilar framhölls.

 

Gunnar Stensson, sekreterare                    Marie Hegnelius, justerare

 

OBS!  Möte i Järnåkrabiblioteket om vårt biblioteks framtid den 12 april klockan 19. Alla intresserade uppmanas närvara.