Kallelse till möte med Klostergårdens byalag måndagen den 5 december 2005 i Helgeandsgården klockan 19.

 

Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Dagordningen och föregående mötes protokoll godkänns.
  2. Synpunkter med anledning av att Realia sålt S:t Lars till fastighetsbolaget Kungsleden.
  3. Rapport från bildandet av en biblioteksförening för Klostergårdsbiblioteket den 15 november.
  4. Rapport från medborgarstämman den 23 november. Vad svarade politikerna på våra frågor beträffande skötseln av parkområdena, byggandet av en ny fritidsgård, personalen på fritidsgården och bankomaten i centrum m fl?
  5. Byalagets medverkan i Fritidsgårdens julmarknad.
  6. Övriga frågor. Datum för vårens möten 2006.
  7. Mötet avslutas.

 

Närvarande:

Ninni Dahlbäck, Blidvädersvägen 6F, 2118357, Einar Hulting, Virvelvindsvägen 4 I, 2110613, Jan Engvald, Nordanväg 10, 0702-073707, Margaretha Wastring, Skånevägen 14, 22270, Percy Wastring, 123363, Gunvor Pe Rantzer, Helgeandsgården, 358753, Ingar Kerstensson,S:t Lars väg 24, 136943, Marie Hegnelius, Vårvädersvägen 4G, 145109, Gunnar Stensson, Vårvädersvägen 4G, 133171

 

Protokoll från mötet den 24 oktober 2005.

1.      Mötet öppnades och protokollet godkändes. Vi beslöt att Ninni Dahlbäck skulle inleda mötet. Med denna ändring godkändes dagordningen.

2.      Ninni Dahlbäck berättade om planerna inom Kultur och Fritid att omplacera och minska personalen på Klostergårdens Fritidsgård. Särskilt förflyttningen av Erkki oroar, eftersom kontinuiteten i verksamheten är viktig nu när stora förändringar görs. Ninni läste upp en insändare som hon ämnade publicera i Sydsvenskan torsdagen den 27 oktober, efter ett föräldramöte på fritidsgården. Byalagsmötet uttryckte sitt enhälliga stöd, och mötesdeltagarna undertecknade insändaren.

3.      Mötet ajournerades och medlemsmötet genomfördes.

4.      Byalagets yttrande om utbyggnaden av BUP-området i S:t Lars diskuterades. Yttrandet finns publicerat på Byalagets webbsida.

5.      Byalaget beslöt medverka vid bildandet av en biblioteksförening den 15 november, klockan 19 på Klostergårdens bibliotek.

6.      Informerades om Medborgarstämman i skolans matsal den 23 november. Byalaget ska föra fram de förslag och krav som vi kämpar för.

7.      Övriga frågor. Vi eslöt att nästa möte med Byalaget äger rum den 5 december i Helgeandsgården.

8.      Mötet avslutades

 

 

Gunnar Stensson                                                                  Marie Hegnelius

sekreterare                                                                            justerare