Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 27 februari 2006 i Helgeandsgården klockan 19

Dagordning:

 1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
 2. Jan Engvald presenterar den nya möjligheten att publicera inlägg på Klostergårdens hemsida.
 3. Beslut om offentligt möte om Klostergårdsfältet med landskapsarkitekterna Lena Gerdtsson och Sara Frid från stadsbyggnadskontoret torsdagen den 30 mars klockan 19 i Helgeandsgården.
 4. Diskussion med de boende i regnbågskvarteren om utbyggnaden av BUP-området efter byggnadsnämndens beslut den 16 februari.
 5. Inbjudan till kyrkans information till de boende i Klostergården måndagen den 3 april.
 6. Övriga frågor.
 7. Mötet avslutas.

 

Protokoll från mötet den 30 januari

Närvarande: Jan Engvald, 0702-073707, Märtha Frisk, 2113259. Einar och Inger Hulting, 2110613. Marie Hegnelius, 145109, Lotte Persson, 128589, Gunnar Stensson, 133171 och Mats Alinder, Fritid Söder, 356693.

 1. Mötet öppnades. Gunnar Stensson hälsade Mats Alinder, Fritid Söder, välkommen.
 2. Samarbetet med Fritidsgården diskuterades. Under Valborgsfirandet är all fritidspersonal uppbunden av firandet i Stadsparken. Vi ska ha ett fint samarbete med Augustifesten. Den måste planeras redan i maj. Som 2005 ska flera musikinslag förekomma. Mats har kontakt med många musikgrupper. En vårfest planeras i Järnåkra och vi är välkomna att hjälpa till. Mats och byalaget var eniga om att det brådskar med det nya allaktivitetshuset i centrum, som utlovats till 2008. Den nuvarande paviljongen har många brister. Bland annat yr flisor och fernissa när man har gammaldans. Gammaldansgruppen har valt att flytta till en annan lokal.
 3. Biblioteksföreningen genomförde ett välbesökt första möte den 24 januari. Till ordförande valdes Joel Ohlsson. Vala Valru´ns tavlor visades. Karin Stensson framförde ”Hulda berättar”.
 4. Möjligheten att skapa ett debattforum med anknytning till hemsidan diskuterades. Jan Engvald erbjöd sig att göra det. Därmed får vi möjlighet att publicera nyheter och inlägg.
 5. Mötet avslutades.

 

Gunnar Stensson, sekreterare                                                  Marie Hegnelius, Justerare