Stoppa byggprojekt som hotar den Större stadsparken!

 

Per Helanders förslag ”Gör stadsparken större” välkomnas av Klostergårdens byalag! Den Större stadsparken existerar egentligen redan idag, om än fragmentarisk och skräpig. Förutsättningarna existerar.

 

   Förra söndagen promenerade många lundabor i den. De gick med sina barnvagnar i solskenet från Stadsparken över den vita bron över Ringvägen, ner längs det gröna stråket mellan idrottsplatsen och järnvägen, förbi korpfotbollsplanerna och ner till Höje å för att sedan fortsätta antingen längs dammarna mot Värpinge eller längs ån österut genom Sankt Lars-parken till Malmövägen.

 

   Per Helander står på skuttebacken i Stadsparken och blickar söderut. Hans perspektiv blir därför nord-sydligt.

 

   Men det finns också ett öst-västligt perspektiv. Förvandlar man korpidrottsplanerna till park förenas den med den vackra park som kallas Klostergårdsfältet. Längre söderut kan den Större stadsparken sträcka sig genom Sankt Lars-parken till Malmövägen i öster och längs ån till Värpinge i väster.

 

    Vid Höje å planeras en vandringsled mellan Lomma och Sturup. Mest intressant i detta sammanhang är sträckan Malmövägen-Värpinge. Det ska bli möjligt att vandra också söder om ån. Ett par gångbroar byggs. Därmed blir bland annat Flackarps vackra kyrkogård tillgänglig för vandrare.

 

   Riv och tänk nytt! uppmanar Per Helander. Ja visst!

   Bygg inte nya hinder! tillägger vi.

 

   Det finns planer att bygga hus omedelbart söder om  stadsparken. Om det sker blir den inmurad inom nuvarande område. 

 

   I samband med den aktuella utbyggnaden av Klostergårdens idrottsplats kommer en stor parkeringsplats att anläggas vid viadukten. Den skär av det gröna stråk som gör Stadsparken till den Större stadsparken.

 

   I BUP-området planeras en ny stadsdel. Enligt planen hyvlas pilvallarna runt området bort och den nya stadsdelen breder ut sig över hundrastgården. Fyravåningshus kommer att byggas kloss intill de låga husen i regnbågskvarteren och lägga dem i evig skugga. Stoppa den utbyggnaden och tänk efter innan det är för sent!

 

   Och höj anslagen till Park- och naturkontoret!

 

 

Gunnar Stensson, sekreterare i Klostergårdens byalag.