Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

VAD HÄNDER MED

BYGGLEKEN, FRITIDSGÅRDEN OCH KLOSTERGÅRDSFÄLTET?

 

IDROTTSPLATSEN, PARKERINGARNA, NORDANVÄG OCH DET GRÖNA STRÅKET?

 

HÖJE Å NATUR- OCH KULTURSTIG?

 

UTBYGGNADEN AV BUP-OMRÅDET OCH SANKT LARS-PARKEN?

 

Byalaget informerar i Helgeandsgården torsdagen den 30 mars klockan 7.