Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 10 april 2006 i Helgeandsgården klockan 19

Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
  2. Arbetet med yttranden till stadsbyggnadsnämnden och opinionsbildning om utbyggnaden i Sankt Lars.
  3. Förberedelser inför valborgsmässofirandet.
  4. Valborg i Sankt Lars-parken. Möjligheten att göra den till en manifestation för parken.
  5. Övriga frågor.
  6. Mötet avslutas.

Protokoll från mötet den 27 februari 2006

Närvarande: Märtha Frisk, 2113259, Inger Hulting, 2110613, Jan Engvald, 0702-073707, Colette

Bayami, 134146, Ingegerd Ljungkvist, 335925, Anders Dahlbeck, 151240, Ann-Christin Miettinen, 130564, Kristina Willner, 149510, Anne Jalakas, 15120, 0707-518079, Ninni Dahlbäck, 2118357,  Lennart Borgman, 152306, Ingar Kerstensson, 136943, Gunnar Stensson, 133171.

1.      Mötet öppnades. Gunnar Stensson hälsade de boende från kollektivhuset välkomna.

2.      Jan Engvald förklarade hur man når och kommunicerar med Byalagets hemsida. Det visade sig att flertalet närvarande har tillgång till Internet.

3.      Vi beslöt att genomföra ett offentligt möte om Klostergårdsfältet, byggleken och fritidsgården den 30 mars klockan 7 i församlingshemmet.

4.      Mötet antog ett uttalande med anledning av det förslag om en Större stadspark som Per Helander framfört i Sydsvenskan. Vi stödde idén om ett sammanhängande parkområde från Stadsparken till Höje å. Diskussionen om förslaget till utbyggnad av BUP-området vid Sankt Lars-parken ledde till följande beslut:
a) Vi ska skriva yttranden och till stadsbyggnadsnämnden i samrådet om det aktuella planförslaget från Byalaget och från de boende.
b) Den namninsamling mot utbyggnaden som redan genomförts ska utvidgas. De boende ombesörjer att listor att underteckna finns tillgängliga i biblioteket, Netto och Coop, anslagstavlan och på andra ställen.
c) I händelse att byggnadsnämnden fastställer att norra pilvallen ska bort och att fyravåningshus ska byggas intill kollektivhuset ska vi förbereda överklaganden som kan komma både från Byalaget och de närmast boende som direkt drabbas.

5.      Vi rekommenderar alla att delta i kyrkans informationsmöte den 3 april. Mötet avslutades.


Gunnar Stensson, sekreterare