Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

VALBORGSBÅL  I  S:T  LARS-PARKEN

 

UPPTAKT MED RÖDA KAPELLET

Klostergårdens centrum 19.00

 

 

MUSIK-APPELL FÖR PILEVALLEN
framför BUP-området 19.15

 

VÅRMUSIK MED RÖDA KAPELLET

vid Höje å 19.30

 

VÅRSÅNGER MED LUNDS ALLMÄNNA SÅNGFÖRENING

 

VÅRTAL AV KARIN STENSSON

 

VALBORGSMÄSSOBÅLET TÄNDS

20.00