Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 29 maj 2006 klockan 19 i Helgeandsgården.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
 2. Rapport om Valborg.
 3. Förberedelser inför Augustifesten söndagen den 17 augusti. Samverkan med fritidsgården, skolan, hyresrätts- och bostadsrättsföreningar, biblioteket, kyrkan. Program.
 4. Planförslaget för utbyggnaden i BUP-området och ombyggnaden av Hunnerups- och Källbyhemmen m fl i Sankt Larsparken samt utbyggnaden av vandringsstråk vid Höje å finns nu utlagt i Klostergårdsbiblioteket. Studera förslaget och kom med synpunkter.
 5. Tider för kommande möten
 6. Övriga frågor.
 7. Mötet avslutas.

 

 

Protokoll från mötet den 10 april

 1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.
 2. Mötesdeltagarna konstaterade att något nytt förslag om utbyggnaden av BUP-området ännu inte presenterats, antagligen på grund av att området sålts till fastighetsbolaget Kungsleden.
 3. Förberedelser inför valborgsmässofirandet. Planeringen visade sig vara i stort sett klar. Polistillstånd hade inskaffats till en kostnad av 210 kronor. Markägaren Kungsleden hade gett tillstånd liksom kommunens miljöförvaltning. Kontakter hade tagits med Röda Kapellet och Lunds allmänna sångförening. Sångföreningen krävde sedvanligt arvode 2.500 kronor. Kultur- och Fritidsnämnden hade utlovat bidrag som täckte kostnaden för sångföreningens arvode. Bjarne var beredd att ställa upp för att samla ved till valborgsmässobålet. Mötet beslöt att Röda Kapellet skulle genomföra appellmöten i Klostergårdens centrum klockan 19, vid BUP-området klockan 1915, därefter spela vid festplatsen vid Höje å klockan 1930 varefter Lunds allmänna sångförening skulle sjunga vårsånger och Karin Stensson hålla vårtalet. Klockan 2000 skulle bålet tändas.
 4. Inga övriga frågor togs upp. Mötet avslutades

 

 

 

 

Gunnar Stensson

Sekreterare.