Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

VÄLKOMMEN till möte med Klostergårdens byalag måndagen den 14 augusti 2006 klockan 19 i Helgeandsgården för att förbereda Augustifesten söndagen den 27 augusti.

 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
 2. Förberedelser inför Augustifesten den 27 augusti. Inbjudna representanter för biblioteket, Bibliotekets stödförening KLOK, Helgeands församling, fritidsgården, Pizzerian, Klostergårdens konditori, polisen, Anna Modig från parkförvaltningen.
 3. Planerade programpunkter: Högmässa, gospelsång på piazzan, barnunderhållning på biblioteket, musik av gruppen Nattåg, Röda kapellet och jazzorkestern. Presentation av plan för Klostergårdsfältet. Polisen. Drakflygning. Tipspromenad. Ponnyridning.
 4. Affischer, tidningar (Sydsvenskan, Skånskan, Lokaltidningen). Hissarna.
 5. Finansiering: egna pengar, hyres- och bostadsrättsföreningarna, Kultur/Fritid.
 6. Övrigt
 7. Mötet avslutas.

 

 

Protokoll från mötet den 29 maj.
Närvarande: Märtha Frisk, 2113259, Guri Tamly-Lycke, 133440, Lotte Persson, 128589, May Nilsson, 126621, Marie Hegnelius, 145109, Ingar Kerstensson, 136943, Frank Odegaard, 2600990, Jan Engvald och Gunnar Stensson, 133171.

 1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.
 2. Rapport från Valborg. Regnet upphörde en timme före firandet. Det konstaterades att uppslutningen varit god, cirka 600 personer. Många hade vandrat från centrum till festplatsen i parken tillsammans med Röda Kapellet. Lunds allmänna sångförening sjöng Karin Stensson talade och elden tändes.
 3. Förberedelser för Augustifesten. Mötet gick igenom vad som måste uträttas och vilka som skulle medverka.
 4. Yttrande om planförslaget för BUP-området i Sankt Lars skulle inlämnas för den 7 juni. Jan Engvald föreslog ett tillägg att man borde ta hänsyn till människor som vandrade i Höje å-dalen så att de nya byggnaderna inte störde. Detta tillfördes yttrandet.
 5. Inga övriga frågor togs upp.

 

 

 

 

Gunnar Stensson

Sekreterare.