Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

Möte med Klostergårdens byalag klockan 19, måndagen den 25 september 2006 i Helgeandsgården, alla välkomna!

Det var roligt att uppslutningen kring Klostergårdens 40-årsfest blev så stor, att stämningen blev så hög och att alla medverkande (Röda kapellet, Nattåg, biblioteket, Helgeands församling, ungdomsgården, ponnyhästarna, konstutställarna, mr Feng Long m.fl.) gjorde så fina insatser.

   Vi vädjar nu till bostadsrätts- och hyresgästföreningarna att som tidigare år genom era bidrag göra vår fortsatta verksamhet möjlig. Mycket händer: parken ska förnyas, ny fritidsgård byggas, ny stadsdel byggas i BUP-området vid Sankt Lars, en vandringsled inrättas längs Höje å mm.

   Bidragen till Byalaget kan sättas in på Sparbanken Finn, clearingnummer 8359-2, kontonummer 403.001.292-8, föreningskonto 2517.27.

 

Dagordning för mötet den 25 september:

  1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.
  2. Utvärdering av Klostergårdsfesten. Ekonomi.
  3. Information om vad som är på gång beträffande: a) stadsplanen för BUP-området; b) parkförnyelsen; c) fritidsgården/allaktivitetshuset.
  4. Förberedelser inför årsmötet den 23 oktober.
  5. Övrigt. Mötet avslutas.

 

Närvarande och medverkande vid planeringsmötet den 14 augusti inför 40-årsfirandet:

Miguel Travaglier, Söderkroksvägen 24, 046-53099, Stefan Eklund, Ö Vallgatan 9B, 0704-

788555, Märtha Frisk, 2113259, Jan Engvald, Nordanväg 10, 0702-073707, Erik Lundberg, Vårvädersvägen 4 I, Gunvor P. Rantzer, Helgeand, 358753, Guri Tombs-Lyche, Vårvädersvägen 6B,133440, guritl`at`telia.com, Lotte Persson, Sunnanväg 14K, 128589, Einar och Inger Hulting, Virvelvindsvägen 4I, 2110613, Marie Hegnelius, Vårvädersv. 4G, 145109, Helena Ridegård, Fritidsgården 355318, Lena Fröderberg, Sunnanväg 205, 2110949, Joel Ohlsson, Blidv. 6A, 141189, Gunnar Stensson, Vårv. 4G, 133171.

Ett stort tack till alla!