Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

BYALAGET ÖNSKAR ALLA I

KLOSTERGÅRDEN EN GOD JUL!

Först en efterlysning:

En bostadsrättsförening eller hyresgästförening satte den 25 oktober in ett bidrag på 1000 kronor på Byalagets konto. Vi tackar för detta stöd till vår verksamhet för de boende. Tyvärr är det clearingnummer Byalaget uppgav i det förra utskicket inte längre giltigt. Följden är att pengarna finns på vårt konto, men vi vet inte vem som betalat in dem. Vårt nya clearingnummer är 9300. Kontonumret är som tidigare 403.001.292-8.

   Vi ber om ursäkt och vädjar samtidigt till den förening som satt in pengarna att  ge sig till känna, så vi kan tacka för stödet. Enklast sker detta genom att ringa ett telefonsamtal till mig, Gunnar Stensson, 046-133171. Det går också att kontakta Byalagets hemsida, vars adress finns överst på sidan.

 

Sedan ett viktigt meddelande:

Onsdagen den 6 december kommer representanter för de boende i Regnbågen och Byalaget att till byggnadsnämnden överlämna protestlistor med 1134 namn mot utbyggnadsplanerna i BUP-området. Tidigare har listor med 410 namn lämnats in. Vi samlas vid Vipangymnasiets huvudbyggnad klockan 16.15. Ju fler vi är desto bättre. För information ring Gunnar Stensson 046-133171.

 

Slutligen några anteckningar från Byalagsmötet den 20 november.

Mötet handlade om Klostergårdens idrottsplats och Jan Engvalds förslag om den planerade evenemangshallens placering och gröna stråket från stadsparken. Kartorna och förslagen är tillgängliga på Byalagets hemsida. Jan föreslår att evenemangshallen byggs närmare järnvägen än enligt stadsbyggnadskontorets förslag. Det minskar bullerstörningar och ger utrymme för ett grönt stråk. Stadsbyggnadskontoret föreslår en parkeringsplats på idrottsplatsen intill husen väster om Klostervallen. Den vill Jan ta bort. Alla mötesdeltagarna var eniga om att Nordanväg borde skyddas för trafik. I stället borde en parkeringsplats anläggas på andra sidan järnvägen och en passage byggas under järnvägen till evenemangshallen. På så sätt skulle ingen extra trafik dras in i Klostergården. Debatten fortsätter. Vår debattsida är öppen för inlägg.

 

Byalagets nästa möte: Måndagen den 22 januari 2007, klockan 19, i Helgeandsgården. Vi skickar särskild kallelse med dagordning. 

 

Gunnar Stensson