Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

BYALAGSMÖTE måndagen den 22 januari 2007 klockan 19 i Helgeandsgården

Vad händer med BUP-området och fältet som brukshundsklubben disponerar?

Onsdagen den 17 januari sammanträder Lunds Tekniska nämnd för att besluta om förslaget att Lunds kommun ska sälja det område som brukshundsklubben disponerar till fastighetsbolaget Kungsleden. Därmed blir det möjligt att använda marken för husbyggen väster om BUP-området. En stark opinion på Klostergården vill att den nya utbyggnaden ska begränsas till det nuvarande BUP-området för att så mycket som möjligt av naturen kring Höje å ska bevaras. Hur gör vi?

Namninsamlingen mot utbyggnadsplanen av BUP-området samlade drygt 1500 namn. Den fick stor uppmärksamhet i tv, radio och press den 6 och 7 december 2006 (Sydnytt, Radio Malmöhus, Kvällsposten, Sydsvenskan, Skånskan m fl). Byggnadsnämnden vägrade trots den starka opinionen att ändra i planförslaget. Tekniska nämnden däremot bordlade ärendet eftersom man ansåg att Sankt Lars-området blev alltför hårt exploaterat.

Namninsamlingen hade två huvudkrav: Ängen mellan BUP-området och kvarteret Regnbågen ska bevaras liksom pilevallen som avgränsar BUP-området. Nej till fyravåningshusen i BUP-områdets norra del. Husen i det nya bostadsområdet ska inte vara högre än husen i kvarteret Regnbågen, alltså två våningar. Vi diskuterar vad vi kan göra.