DET GÄLLER

VÅRT
BIBLIOTEK!

Måndagen den 19/2 går vi till Stadshallen klockan 1730.

Gösta John Bredberg, ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden svarar på frågor.

EFTERÅT SAMLING I FÖRSAMLINGSHEMMET.

Gunnar Stensson