Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

 

BYALAGSMÖTE måndagen den 19 februari 2007 klockan 19 i Helgeandsgården

 

Dagordning

1.     Mötet öppnas. Protokollet godkänns. Dagordningen fastställs.

2.     Rapport om hur kommunen behandlar förslaget till utbyggnad av BUP-området och diskussion om vad vi kan göra.

3.     Rapport om samrådsmöte om Höje å landskapsplan den 23 januari och förslag till remissyttrande från Byalaget.

4.     Rapport från årsmötet med föreningen KLOK, Klostergårdskultur. Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår biblioteksnedläggning. För Byalaget är det viktigt att biblioteket bevaras. Hur ska vi påverka kommunens beslut?

5.     Övriga frågor.

6.     Mötet avslutas.

 

Protokoll från mötet den 22 januari 2007

Närvarande:

Jan Engvald, 0702-073707, Anne Jalakas, 0707-518079, 151220, Ninni Dahlbeck, 2118357, Marie Hegnelius, 145109, Ingegerd Ljungblom, 335925, i_ljungblom@yahoo.se, Nilla Bolding, 147550, nilla_bolding@hotmail.com, Gunvor Petersson-Rantzer, 358753, Gunvorrantzer@svenskakyrkan.se, Gunnar Stensson, 133171, gstensson@hotmail.com

 

1.     Rapport från överlämnandet av namninsamlingen vid byggnadsnämndens möte den 6 december 2006.

2.     Rapport från Tekniska nämndens möte 17 januari, då s-gruppen stödde Byalagets krav om BUP-området.

3.     Förberedelse inför  samrådsmötet med Tekniska nämnden om Höje å landskapsplan den 23 januari.

Gunnar Stensson