Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

 

BYALAGSMÖTE måndagen den 26 mars 2007 klockan 19 i Helgeandsgården

 

Dagordning

1.     Mötet öppnas. Protokollet godkänns. Dagordningen fastställs.

2.     Besked om bygget av Mötesplats Klostergården med bibliotek.

3.     Demonstrationsförberedelser inför fullmäktigemötet torsdag 29 mars

4.     Preliminärt om valborgsfirandet.

5.     Remissen om Höje å naturvårdsplan.

6.     Eventuell studiecirkel om Sankt Lars

7.     Övriga frågor

 

Protokoll från mötet den 19 februari 2007

Närvarande: Kerstin Johansson, 121243, Andreas Runow, 2112204, Ingar Kerstensson, 136943, Inger Hulting, 2110613, Jan Engvald, 0702-073707, Gunvor P Rantzer, 358753, Anders Dahlbeck, Ann Jalakas, 151240, Gunnar Stensson, 133171.

 

1.     Flera av Byalagets medlemmar deltog i den offentliga hearing om biblioteken och kulturpolitiken som ordföranden i Kultur och Fritidsnämnden Gösta John Bredberg arrangerat i stadshallen klockan 17. Deltog i debatten gjorde bland annat Lotte Persson. Vi fick muntligt besked om att en fritidsgård kallad Mötesplats Klostergården skulle byggas. Vi har fått tillgång till en plan som visar att byggnaden placeras mellan nuvarande biblioteket och torget. Därmed tycks biblioteksfrågan gå mot en lycklig lösning, men vi måste vara vaksamma.

2.     Diskussion om hur opinionsbildningen om BUP-området ska bedrivas. Beslut att komplettera med en anslagstavla i Kultur- och Fritids fönster vid Klostergårdens centrum .

 

Gunnar Stensson