Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

 

BYALAGSMÖTE måndagen den 23 april 2007 klockan 19 i Helgeandsgården

 

Dagordning:

1.     Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.

2.     Rapport om återremissen vid fullmäktigemötet den 29 mars.

3.     Fortsatt kampanj: överklaga beslutsordningen? Samla röster för att begära kommunal folkomröstning efter eventuellt negativt beslut. Eller överklaga beslutet direkt?

4.     Valborgsmässofirandet

5.     Planen för Klostergårdens idrottsplats. Gång- och cykelvägen längs järnvägen har stängts av och kan försvinna liksom träd och odlingslotter.

6.     Övriga frågor.

7.     Mötet avslutas.

 

Vad har hänt sedan föregående Byalagsmöte?

Vi uppmanade Klostergårdsborna att komma på fullmäktigemötet 29 mars. Det gjorde de: läktaren var fullsatt. Vi fick stöd från centerpartiet, vänsterpartiet, folkpartiet (utom 2 ledamöter), demokratisk vänster och miljöpartiet, tillsammans 25 ledamöter. Mot oss röstade socialdemokrater, moderater och kristdemokrater.

    Eftersom fler än en tredjedel av ledamöterna stödde oss skickades planförslaget tillbaka till kommunstyrelsen för fortsatt utredning. Sydsvenskan kallade det en halv framgång för Byalaget.

    Vid fullmäktiges aprilmöte kommer byggplanen upp igen. Om majoriteten då åter röstar emot oss kan vi fortsätta på tre sätt: 1. Genom att överklaga ett formellt fel som begicks vid sammanträdet den 29 mars. 2. Genom att samla namn för att kräva en kommunal folkomröstning. 3. Genom att överklaga planen, som vi hela tiden planerat.

 

Nytt problem. Gång- och cykelvägen längs järnvägen är avstängd. Får byggnadsnämnden igenom sin plan för evenemangshallen oförändrad kommer den aldrig mer att öppnas. Träden och odlingslotterna försvinner. Många lundabor protesterar. Nätstängslet har upprepade gånger klippts sönder. Hur ska vi agera?


Gunnar Stensson