Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

BYALAGSMÖTE måndagen den 21 maj 2007 klockan 19 i Helgeandsgården. OBS! Ändrad tid.

 

Dagordning

1.     Mötet öppnas. Protokollet godkänns. dagordningen fastställs.

  1. Kort rapport om Valborg.
  2. BUP-området. Våra åtgärder och aktioner. 3 maj beslöt kommunstyrelsen genomföra planen för BUP-området. Kommunfullmäktige beslutar 24 maj.
  3. Rapport från samrådet om Klostergårdens idrottsplats. Yttrande över planen för Klostergårdens idrottsområde och bebyggelsen längs Stattenavägen. Förslag finns på www.klostergardens-byalag.se
  4. Planering av Augustifesten söndagen den 26 augusti.
  5. Övriga frågor.

 

 

Gunnar Stensson