Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

 

Möte med Klostergårdens byalag måndag 17 september klockan 19 i Helgeandsgården

 

Klostergårdsfesten blev en framgång. Solen bröt fram efter regnig morgon. Programmet kunde genomföras. Ett stort reportage i Sydsvenskan på måndagen gav en bra beskrivning av festen. Det blev pr för Klostergården. Men Byalagets ekonomi är ansträngd. Vi vädjar till bostadsrätts- och hyresrättsföreningar att som tidigare år genom era bidrag göra verksamheten möjlig. Bidragen kan sättas in på Sparbanken Finn, clearingnummer 8359-2, kontonummer 403.001.292-8, föreningskonto 2517.27.

 

Dagordning den 17 september:

 1. Mötet öppnas. Dagordningen fastställs.
 2. Rapport om Augustifesten. Genomförande och ekonomi.
 3. Planering inför årsmötet: Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, val (ordförande, kassör, sekreterare, webbmaster, informationsansvarig, revisor, valberedning) och verksamhetsplan.
 4. Information om: a) parkförvaltningens renovering och förnyelse av Klostergårdsfältet; b) det nya bostadsområdet vid Klostergårdens idrottsplats samt evenemangshallen; c) överklagandena till länsstyrelse respektive länsrätt av kommunfullmäktigebeslutet om Sankt Lars.
 5. Kommande möten under hösten. Förslag: måndagarna 22 oktober, 19 november och 10 december.
 6.  

 

Protokoll från byalagsmötet den 13 augusti.

 1. Gunnar Stensson öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.
 2. Ekonomi: Det konstaterades att ekonomin inför årets fest var begränsad. Byalagets totala tillgångar utgjorde 2 400 kronor. Beslöts att ponnyridningen måste slopas.
 3. Ansvaret för arrangemanget: Byalaget kan inte ensamt ta ansvar för ett så stort arrangemang som Augustifesten utan samarbetar med andra organisationer som medverkar med egna inslag: Klostergårdens bibliotek, Fritidsgården, Kulturföreningen KLOK och Helgeands församling. Samarbetet måste fördjupas för att festen ska fortleva. Men byalaget har tills vidare en samordningsfunktion.
 4. Programmet fastställdes. Klostergårdens bibliotek: öppet 11 till 15. Clownen Baiba uppträder 11 och Knitte med son klockan 15. Bokloppis. Helgeands församling: gudstjänst 11, sedan kyrkkaffe. Fritids: rapmusik 15, kaffe och kakor 12 till 16. Byalaget: utställning av konst och servering i Fritidslokalen i centrum (Märtha Frisk ansvarig). Tipspromenad.  Bo Riborgs jazzkvartett spelar 14. Gunnar Stensson föreläser 15. Notiser till Sydsvenskan och Skånskan.
 5. Övriga frågor. Larmet gick och en vakt uppenbarade sig. Mötet avslutades.

 

G. Stensson, 046/133171