Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Extra möte med Klostergårdens byalag.

GLASMÄSTAREN ARNE PAULSSON INFORMERAR OM PLANERNA FÖR NYBYGGNATIONEN VID KLOSTERGÅRDENS IDROTTSPLATS OCH EVENEMANGSHALLEN

TISDAGEN DEN 25 SEPTEMBER KLOCKAN 19

I KLOSTERGÅRDSSKOLANS MATSAL

Protokoll från byalagsmötet den 17 september

Närvarande: Viola Lyngsjö, 046-129599, Sonja Kellerman, 046-129584, Valdemar Kron, 046-149591, Gun Persson, 046-147233, Inger Ekberg, 046-123575, Lotte Persson, 046-128589,

Märtha Frisk, 046-2113259, Ingalisa Hallgren, 046-2601750, Olle Ekstrand, 046-146544, Einar Hulting, Inger Hulting 046-2110613, Gunnar Stensson, 046-133171, Andreas Runov, 046-2112204,

Ragnhild Nordström, 046-2114275, Jan Engvald, 0702-073702, Aldo Fasiol, 046-133247, Marie Hegnelius, 046-145109.

Mötet öppnades. Föregående protokoll godkändes med följande tillägg i &4: ”Studenternas folkdanslag medverkade med långdans och schottis”. Dagordningen fastställdes.

Rapport från Augustifesten. De olika programpunkterna synades. Bedömningen blev att flera av Klostergårdens institutioner och butiker som COOP och restauranger som Pizzerian samverkat för att skapa en god och välbesökt Augustifest. Samarbetet ska utvecklas ytterligare kommande år.

Planering inför årsmötet. Valberedningens företrädare Marie Hegnelius frågade styrelsemedlemmarna om de ville ställa upp även nästa år. Alla svarade ja. Andreas Runov var beredd att ställa upp som suppleant.

Marie Hegnelius meddelade att det visat sig mycket svårt att sätta in ett bidrag till byalaget på sparbanken Finns konto. Mötet beslöt att ge kassören och ordföranden i uppdrag att undersöka villkoren på Nordea och på Färs och Frosta, samt att avsluta kontot på Sparbanken Finn och överföra pengarna till Nordea, om inte Färs pch Frosta erbjuder bättre villkor.

Info om byalagets verksamhet under det kommande året.

Kommande möten: måndagarna 22 oktober, 19 november och 10 december. Mötet avslutas.

Sekreterare Gunnar Stensson