Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Möte med Klostergårdens byalag måndag den 22 oktober klockan 19 i Helgeandsgården

Dagordning:

Mötet öppnas. Dagordningen fastställs.

Rapport från mötet med Arne Paulsson om den planerade byggnaden på asfaltplanen mellan Stattenavägen och idrottsplatsen. Synpunkter.

Höje å landskapsplan. Synpunkter och remissvar från jordägare, organisationer, kommunala och regionala organ (inklusive Byalaget).

Vår ekonomi och bytet av bank.

Referat från extramötet med byggmästare Arne Paulsson den 25 september.

Mötet hölls i skolans matsal, och många människor hade kommit, däribland flera byalagsmedlemmar. Arne Paulsson dukade upp ritningar som skickats in från fyra arkitektbyråer.

Enligt stadsbyggnadskontoret var det särklassigt bästa förslaget lundaarkitekten Gunilla Svenssons vision av ett långt smalt hus, utformat som en skidhoppbacke, fjorton våningar högt uppe vid gamla ishallen och fem våningar högt mitt för villorna vid Stattenavägen.

Politiker från den borgerliga alliansen och s delade stadsbyggnadskontorets höga uppskattning av förslaget. Arne Paulsson var av samma åsikt, men reserverade sig för att det skulle bli höga byggnadskostnader eftersom det 400 meter långa huset måste byggas i ett stycke. Själva böjen av skidbacken var en annan fördyrande faktor och dekoren med stenplattor på fasaden åt Stattenavägshållet en tredje. I den delen var arkitekten Gunilla Svensson inspirerad av konstnären Paul Klee. Innanför huset, alltså på dess västra sida, skall en aktivitetspark utformas för människorna och barnen i de kanske 400 lägenheterna. Den kan också bli en tillgång för Klostergårdsborna.

De boende i villorna fruktade att deras miljö skulle försämras genom skugga och ökat buller. Arne Paulsson framhöll att det planerade huset bara var fem våningar högt vid villorna, vilket var lägre än till exempel de fyra hus som Akelius byggt (och som han tyckte var fula). Dessutom var avståndet mellan det planerade huset och villorna stort. Först en gata, sedan en järnväg, sedan Stattenavägen och sedan en gata mellan huset och Stattenavägen. Risken för skugga var obefintlig. Dekoren skulle dessutom göra huset estetiskt tilltalande, sett från öster.

Det andra diskussionstemat var upplåtelseformerna. I det sammanhanget var Nilla Bolding den aktivaste debattören. Byggmästare Paulsson ville ha bostadsrätter för att snabbt få tillbaka sina pengar. Nilla Bolding, som sitter i Byggnadsnämnden för v, krävde att där också skulle finnas hyreslägenheter och lägenheter för flyktingar och för socialnämndens placeringar. Många menade att huset stämde med Klostergårdens planering: Man sparade mark genom att bygga många lägenheter i ett högt hus på en asfaltplan och inkräktade inte alls på grönområdena. Det var ett positivt exempel jämfört med planen att förstöra BUP-området bygga småhus för bilburet boende.

Gunnar Stensson, sekreterare