Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

                  Tack

föräldrar, elever, klostergårdsbor, modersmålslärare och lärare er stora uppslutning i kampen för vår skola!

Namninsamlingen fortsätter.

Ni kan själva skriva listor med rubriken Rädda Klostergårdsskolan! Stoppa Nedskärningarna! och samla in namn. Listorna kan läggas i en pappask som finns i biblioteket. Där finns också nya tryckta listor.

 

Protokoll från mötet den 21 januari.

Närvarande: Guri Tambs-Lycke, Gunvor Peterzen-Rantzer, Viola Lyngsjö, Sonja Kellerman, Inger Hulting, Jan Engvald, Ninni Dahlbäck, Lena Larsén, Kjell Arvidsson, Inga Arvidsson, Per Bengtsson, Kerstin Johansson, Hans T Sternudd, Ulla-Britt Petersson, Nilla Bolding och Gunnar Stensson

 

  1. Nedskärningarna på Klostergårdsskolan diskuterades. Vi beslöt att agera vid lämpligt tillfälle
  2. Vi krävde att en ny Bygglek ska uppföras innan den gamla läggs ner. Vi beklagade att parkförnyelsen drar ut på tiden liksom planen för bebyggelsen vid idrottsplatsen
  3. Vi beslöt att genomföra valborgsfirande som tidigare år.

 

Dagordning för mötet den 25 februari.

  1. Utvärdering av skolmötet den 14/2. Namninsamlingen. Hur fortsätter vi?
  2. Byggleken, parkförnyelsen, planen för nybygget på idrottsplatsen.
  3. Nedskräpningen. Krav på fler papperskorgar, framför allt i den östra delen av Klostergårdsfältet (vid Fritids och de nya Akeliushusen)
  4. Övriga frågor.
  5. Mötet avslutas.