Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 28 april klockan 19 i Helgeandsgården

 

Dagordning:

  1. Formalia
  2. Beslut om program och stadgar.
  3. Beslut om extra årsmöte den 2 juni.
  4. Beslut om medlemsavgift för personer och organisationer
  5. Valborgsfirandet. Röda kapellet. Lunds allmänna sångförening. Vårtalet av Karin Stensson. Bålet. Medlemsvärvning. 
  6. Rapporter. A) Möte om skolnedskärningar i Järnåkraskolan. Skolgruppen informerar 5/5; B)  Träffpunkt Klostergården. Nilla Bolding informerar från byggnadsnämndens sammanträde.
  7. Övriga frågor
  8. Mötet avslutas

 

Protokoll från mötet den 31 mars 2008

Närvarande: Gudrun Wollter, Mårten Hansson. Jan Engvald, 0702-073707, Marie Hegnelius, 046145109, Olle Engstrand, 046-146544, Eva Blomdell, Einar Hulting, Nilla Bolding, 070-6392720, 046-147550, Birgitta Frostin, 046-2406096, Kerstin Johansson, 046-121243 och Gunnar Stensson, 046-133171

1.      Mötet öppnades, protokollet godkändes, dagordningen fastställdes

2.      Nilla tog upp frågan om byggleken, dess lokalisering och verksamhet. Beslutades att hänvisa frågan till skolgruppen.

3.      Medlemsavgift i Byalaget. Två huvudskäl för medlemsavgift angavs: 1. Byalagets ekonomi behöver stärkas. 2. Många engagerade som inte har möjlighet att komma på möten mer än sällan får bättre kontakt med Byalaget. Dessutom behövs en medlemsförteckning vid kontakter med kommun och andra organisationer. Mötet beslöt att föreslå en medlemsavgift på 50 kronor. Det uppdrogs åt sekreteraren att skriva ett utkast till program och stadgar. Nästa möte beslutar om medlemsavgift, program och stadgar. Avsikten är att värva medlemmar vid valborgsfirandet.

4.      Övriga frågor. Birgitta Frostin tog upp nedskräpningen: plast, papper, burkar, cykelvrak mm. Hon föreslog att Byalaget ska ta initiativ till en städdag. Byalaget beslöt att ta ett sådant initiativ en lördag i början av juni, kanske med samling vid dammen.

5.      Mötet avslutades.

 

Gunnar Stensson, sekreterare

Tel 046-133171

gstensson@hotmail.com.

VALBORG i

SANKT LARS

PARKEN

Röda Kapellet blåser in våren i centrum klockan 18.45

Röda Kapellet spelar upp vid Höje å

klockan 19.15

Karin Stensson talar 19.30

Lunds allmänna sångförening framför traditionella vårsånger

 

BÅLET TÄNDS KLOCKAN 20.00

 

Arrangör:Klostergårdens byalag