Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund


www.klostergardens-byalag.se

 

 

 


Extra årsmöte i Helgeandsgården måndagen den 9 juni klockan 19.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Beslutet vid föregående medlemsmöte om program och stadgar bekräftas.
 3. Det interimistiska beslutet om en medlemsavgift på 50 kronor per medlem och 500 kronor per organisation eller företag bekräftas.
 4. Årsmötesförhandlingar
 5. Planering inför Augustifesten den 31 augusti.
 6. Mötet avslutas.

 

Protokoll från medlemsmöte i Helgeandsgården den 28 april.

 1. Mötet öppnades. Protokoll och dagordning godkändes.
 2. Den vid föregående möte inledda diskussionen om förslag till program och stadgar fortsatte. Efter noggrann genomgång beslöt mötet att anta förslaget till program och stadgar. Beslutet  bekräftas i samband med ett extra årsmöte den 9 juni 2008.
 3. Mötet beslöt interimistiskt om en medlemsavgift på 50 kronor per år för enskilda och 500 kronor för organisationer.
 4. Mötet beslöt att ge Jan Engvald i uppdrag att utforma ett medlemskort.
 5. Medlemsvärvningen inleds omedelbart vid valborgsfirandet den 30 april. Förhoppningen är att så många medlemmar ska kunna värvas att utgifterna i samband med valborgsfirandet klaras.
 6. Övriga frågor. Ett förslag om en städningsaktion vid lämpligt tillfälle bifölls.
 7. Mötet avslutades.

 

Protokoll från extra medlemsmöte i Helgeandsgården den 19 maj.

 1. Det extra medlemsmötet öppnades.
 2. Bakgrunden med hotet från Banverket att skövla det gröna stråket redovisades.
 3. Två skrivelser, ett till Tekniska nämnden och en till Stadsbyggnadskontoret, presenterades.
 4. Skrivelserna antogs enhälligt och Gunnar Stensson fick i uppgift at skicka in dem.
 5. Mötesdeltagarna vandrade till Gröna stråket för att inspektera de röda prickarna.
 6. Mötet avslutades.

Vid protokollen Gunnar Stensson

 

OBS! Öppet seminarium i Kultur- och Fritids lokal i Klostergårdens centrum lördagen den 7 juni. Arkitekt Gunilla Svensson presenterar det planerade ”Holmenkollenhuset” med 450 lägenheter. Frågor. Också framtiden för Klostergårdens centrum diskuteras vid seminariet.

Bo Riborgs kvartett Fourcast spelar i centrum klockan 13.

Gå med i Byalaget! Var med och påverka! Medlemsavgift 50 kronor.