Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.seMöte 22/9 klockan 19 i Kultur och Fritids lokal i centrum

Dagordning:

1 Utvärdering av höstfesten

2 Dammarna, karparna och Höje å natur och kulturstig.

3 Samrådet om backhoppehuset 2 september.

4 Julmarknad, ev lördag 29 november i samarbete med Fritidsgården, näringsidkarna i centrum och

Helgeands församling..

5 Övriga frågor. Förslag till mötestider: 27 oktober, 17 november. Mötet avslutas


Protokoll från planeringsmötet den 18 augusti

Närvarande: Mats Ahlinder, 356693, Nilla Bolding, 070-6392720, Jan Engvald 0702-073707, Inger Hulting, Einar Hulting, 2110613, Lotte Persson,128589, Marie Hegnelius, 145109, Kerstin Johansson, 121243, Bjarne Holmqvist, 303709, Ninni Dahlbäck, 2118357, Ninni Dahlbäck, 2118357, Ingar Kerstensson, 136943 och Gunnar Stensson, 133175.


  1. Mötet ägnades uteslutande Augustifesten. Först diskuterades de ekonomiska förutsättningarna. Einar Hulting redovisade våra tillgångar: cirka 2400 kr. Bjarne garanterade att hyresgästföreningen Snödrivan skulle bidra till festen med 1500 kronor. Gunnar rapporterade att Coop, pizzerian och konditoriet var beredda att betala 500 kronor var till jazzkvartetten Fourcast. Vi kunde också räkna med viss inkomst på borden som vi beslöt hyra ut för 50 kronor styck. En stor kostnad var polistillståndet: 1200 kronor. Nilla hade fått besked från Eva att hästarna skulle kosta 500 kronor. Vi menade att de ekonomiska förutsättningarna var goda, även om oförutsedda utgifter kunde dyka upp.

  2. Programpunkterna presenterades. Helgeandskyrkan skulle ha gudstjänst med kyrkkaffe. Röda kapellets konsert skulle inleda klockan 13. Därefter skulle Adams Bartee framträda med streetdance. Bjarne garanterade att sju flickor från Klostergårdsskolan skulle ha dansuppvisning. Henning Kofoed skulle klockan 14 spela folkmusik på fiol i biblioteket i arrangemang av kulturföreningen Klok. Klockan 15 skulle Fourcast spela. Klockan 16 skulle Gunnar redogöra för Byalagets projekt.

  3. Kringarrangemang. Coop skulle sälja utanför butiken, konditoriet skulle sälja bröd och servera kaffe. Pizzerian skulle erbjuda pizzaslices. Marie rapporterade att flera organisationer som ABF, Synskadades förening och Palestinagruppen skulle beställa bord. Kerstin intygade att Palestinagruppen skulle komma. Fritids skulle servera kaffe och kakor i Lokalen i centrum. Där skulle Ninni Dahlbäck också ha konstutställning. Gunnar skulle tala om aktuella projekt som drevs av Byalaget. Ponnyridningen skulle äga rum vid dammen bakom centrum. Jan skulle ta med medlemskort. Ansvaret för olika punkter var delegerat till olika personer.

  4. Mötet avslutades. Alla aktiva skulle hålla kontakt fram till festen.


Gunnar Stensson, ordförande.