Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se


Möte måndag 27 oktober klockan 19 i Kultur och Fritids lokal mitt emot coop i centrum, även kallad Bankpalatset, BP


Nyheter:

  1. Bup-området. Miljödepartementet uppmanade byalaget att komplettera överklagandet av kommunens beslut om utbyggnad av Bup-området med fullmakter från de närmast berörda boende. Vi samlade in fullmakter från samtliga fastigheter, tillsammans ett 40-tal.

  2. Ett bildspel med 68 foton tagna av Jan Engvald dokumenterar Klostergården och Höje å söndagen den 19 oktober 2008. Det visas på hemsidan. Det innebär att vi startar en bildbank med fotodokument för vår stadsdel. På hemsidan finns också Marie Hegnelius dokumentation av Klostergårdsfester. Alla är välkomna att bidra.


Dagordning:

  1. Bup-området. Information om dagsläget.

  2. Erfarenheter av invigningen av evenemangshallen. Publiksiffra. Trafik. Nordanväg.

  3. Planering av julmarknad 29 november med handlarna, Fritis och Helgeands församling.

  4. Övriga frågor. Nästa möte 17 november, julmarknad 29 november.


Protokoll från mötet den 22 september

Närvarande:Marie Hegnelius, Nilla Bolding, Jan Engvald, Olle Ekstrand, Eva Blomdell, Åke Henriksson, Kerstin Johansson och Gunnar Stensson.

  1. Utvärdering av höstfesten. I stort sett bedömdes den ha varit en av de mest lyckade på länge. Loppmarknaden hade visat sig vara attraktiv. Någon hade kritiserat jazzmusiken för att vara för hög. Vi kanske kan ordna en jazzkonsert nästa sommar i ett särskilt sammanhang. Vid dammen eller på skolan.

  2. Tömningen av fyra dammar vid reningsverket hade lett till massdöd av karp. Det riktar uppmärksamheten mot området runt dammarna. Vi vill att kommunen utvecklar området. Många vandrar eller motionerar där.

  3. Rapport från samrådet om hoppbackehuset. Våra synpunkter i stort sett tillgodosedda. Trafikproblemen i sammanhanget beror främst på evenemangshallen.

  4. Julmarknaden diskuterades preliminärt. De goda erfarenheterna från höstfesten måste föras vidare.


Från extramötet den 6 oktober om insamling av fullmakter

En liten grupp (Marie Hegnelius, Jan Engvald, Gunnar Stensson, Maud Hell och Ingegerd Ljungkvist) samlades i kollektivhuset för att planera insamlingen av fullmakter i första hand i de fastigheter i kvarteret Regnbågen som är omedelbart berörda av utbyggnaden av bup-området. Vi beslöt att första dela ut en information och följande dag gå runt och samla in fullmakter. Även fullmakter från andra delar av Klostergården skulle insamlas.

Gunnar Stensson