Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se


Möte måndag 17 november klockan 19 i Kultur och Fritids lokal mitt emot coop i centrum, även kallad Bankpalatset, BP.


Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Protokollet justeras.

  2. Rapporter

  3. Julmarknaden. Polistillstånd. Samverkan med församingen. Julvisor. Julpyssel mm.

  4. Framtida arrangemang. Förslag: ”Syndafloden” Teater och debatt vid möte i februari 2009. Miljösamarbete med ABF. Ska vi arrangera nytt skolmöte 2009?

  5. Övriga frågor.


Protokoll från den 27 oktober 2008

Närvarande: Einar Hulting, 2110613, einarhulting@ylive.se, Jan Engvald, 0702-073707, Olle Ekstrand, 046-146544, Kerstin Johansson, 121243, Nilla Bolding från 1925, 070-6392720, Ninni Dahlbeck, 2118357, 0703-606445, Gunnar Stensson, 133171.

  1. BUP-området. På begäran av Miljödepartementet samlade byalagethur Klostergården in cirka 40 fullmakter från de boende som är omedelbart berörda för att styrka byalagets rätt att å deras vägnar överklaga kommunens plan för utbyggnad av bup-området. Fullmakterna skickades den 15 oktober till miljödepartementet tillsammans med Program och stadgar samt Årsmötesprotokoll från Klostergårdens byalag. En skrivelse bifogades.

  2. Evenemangshallen på Klostergårdens idrottsplats invigdes med framförandet av Händels rekviem. Närvarande var drygt 2000 personer. Vi har länge oroat oss för hur Klostergården och i första hand Nordanväg kan beröras av trafiken vid stora arrangemang. Vi kunde konstatera att påverkan var obetydlig. Faktum är att trafiken i samband med korpfotbollen är mer besvärande.Den optiska och akustiska utrustningen hade körts fram med en lastbil längs Sunnanväg och Västanväg in genom idrottsplatsen på den nyanlagda asfaltvägen. Trafiken på Södra ringvägen norr om idrottsplatsen och till parkeringsplatserna vid stadsparken var däremot rörig, något som dock inte berörde Klostergården och Nordanväg.

  3. Julmarknaden planerades. Alla var överens om att den ska äga rum lördagen den 6 december klockan 12 till 17. Fritis använder lokalen i centrum för julpyssel och jullekar. Polistillstånd ska sökas. Församlingen bidrar förhoppningsvis med en liten körsång vid klockan 13. Coop och Klostergårdens konditori säljer ute. Coop bidrar till Fritis. Fritidsförvaltningen hyr ut bord för 50 kronor. Nilla föreslog att medlemmar i Byalaget skulle få privilegiet att erhålla bordsplats gratis.

  4. Övriga frågor. Vi konstaterade att Sydsvenskan uppgivit att den ekonomiska krisen eventuellt kunde fördröja utbyggnaden av det långa huset. Möjligen kommer den att ske i etapper. I så fall byggs den s k hotelldelen närmast macken först. Det påpekades att beslutet om bygget ännu inte tagits av fullmäktige. Det bekräftades att nästa möte äger rum den 17 november i god tid före julmarnaden.

Gunnar Stensson