Vbdecember18


Ny chans att rädda Pilevallen i Sankt Lars.

Nu har fullmäktige möjlighet att korrigera beslutet om bup-områdets utbyggnad. Pilevallen kan räddas. Sankt Lars-parkens gröna famn mot norr och väster kan skyddas.

Exploateringsavtalet mellan kommunen och Realia förfaller den 31 januari 2008. Realia vill förlänga det ett år. Ärendet kommer upp i fullmäktige torsdagen den 18 december.

Alla partier utom m och s var motståndare till byggplanen förra gången. Blir det majoritet för nej till förlängning öppnas en möjlighet till omförhandling. Det hänger på några socialdemokraters röster.

Beslutet om exploateringen drevs igenom av m och s för ett och ett halvt år sedan med minsta möjliga majoritet. Partipiskan ven över oliktänkande.

Beslutet har överklagats till regeringen. Nyligen begärde miljödepartementet in fullmakter mot planen från boende i de fastigheter som omedelbart drabbas.

Klostergårdens byalag samlade in ett 40-tal fullmakter. De boendes oro för den hotande vandaliseringen av deras närmiljö har vuxit under månader och år av ovisshet.

Det är troligt att miljödepartementets beslut tillmötesgår de boende. Miljöargumenten har vuxit i styrka de senaste åren. Här handlar det om att bevara ett av de sista grönområdena i närheten av Lunds stad, en viktig länk i det gröna bältet runt Lund och en oas i en del av Skåne som är drabbad av trafik och monokultur.

Det bästa vore om fullmäktige självmant sa nej till förlängning. Då slipper man ett eventuellt regeringsingripande.

Enighet råder om nästan hela planen för Sankt Lars. Det är bara två detaljer, pilevallen och byggplanen för de 177 bostäderna i Bup-området, som behöver omprövas.

Byalaget presenterade redan för två år sedan en alternativ byggplan som bevarar pilevallen och grönområdet mellan Regnbågskvarteret och Sankt Lars.

Det är beklagligt att bristen på miljöhänsyn och kompromissvilja har fördröjt utvecklingen.

Nu finns chansen till en uppgörelse som alla kan acceptera!


För Klostergårdens Byalag

Gunnar Stensson

ordförande