Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Möte måndagen den 19 januari klockan 19 i Kultur och Fritids lokal i Klostergårdens centrum.

Alla välkomna.


Tillsammans med Coop, Pizzerian, Klostergårdens konditori, Fritidsgården och Helgeands församling arrangerade vi en julmarknad den 6 december. Den ska vi diskutera på mötet.

Sedan dess har mycket som berör Klostergården inträffat. Det allvarligaste är att Miljödepartementet avslog vår begäran att pilevallen runt Bup-området skulle skyddas. Därmed är det fritt fram att för stadsbebyggelse ända ner till Höje å. Vi måste diskutera hur förstörelsen av naturen vid ån kan begränsas.

Uppförandet av hoppbackehuset på asfaltplanen vid idrottsplatsen har fördröjts på grund av finanskrisen. Därmed fördröjs också tillkomsten av ytterligare 450 lägenheter i Klostergården.

Uppmuntrande är att en ny träffpunkt för Klostergårdsborna ska börja byggas under 2009. Den ska rymma bibliotek, lokaler för möten och för fritidsverksamheten. Samtidigt blir Klostergårdsfältet grönare när fritidsgårdens nuvarande paviljong försvinner.


Dagordning:

  1. Formalia

  2. Utvärdering av julmarknaden

  3. Hur fortsätter vi kampen för pilevallen, bupomrädet och Höje å?

  4. Förändringar i Klostergården 2009.

  5. Förberedelser inför byalagets årsmöte den 23 februari.

  6. Övriga frågor.

  7. Mötet avslutas.

Gunnar Stensson, ordf. 133171