Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Vandring runt den planerade nya stadsdelen i Klostergården nedanför Regnbågskvarteret måndagen 25 maj. Samling vid anslagstavlan i centrum 18.00. Gränser och vägar är nu utstakade.Möte måndagen 25 maj klockan 19 i Kultur och Fritids lokal i centrum

Dagordning:

 1. Formalia

 2. Kort diskussion om den nya stadsdelen

 3. Planering av Augustifesten söndagen 30/8.

 4. Sponsring från brf Vårvinden och brf Vårregnet.

 5. Rapport från Valborg

 6. Övriga frågor. Mötet avslutas.


Protokoll från mötet den 27/4


Närvarande: Olle Ekstrand, 146744, Kerstin Johansson, 121243, Marie Hegnelius, 145109, Jan Engvald 0702-073707, Sue Harden, 0735344114, Einar Hulting 2110613,

Gunnar Stensson, 133171.

 1. Beslut att värva nya medlemmar i samband med Valborg.

 2. Planering av Valborg: Röda Kapellet, Lunds allmänna sång, Karins vårtal, bålet.

 3. Beslut om Yttrande om Översiktsplan 2010.

 4. Beslut att kontakta Nils Lewan, Lunds Naturskyddsförening för ett offentligt möte.

 5. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Gunnar Stensson