Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Planeringsmöte 17 augusti 2009


  1. Formalia.

  2. Augustifesten. Loppmarknad. Kaffe och bullar med fritidsförvaltningen. Bo Riborgs jazzorkester. Röda kapellet (ev. De kommer i så fall direkt från spelläger i Småland). Adams och elever från Klostergårdsskolan. Musik och hiphop-dans. Näktergalningarna, teaterföreställning i Fritidslokalen i centrum, församlingen: högmässa, kyrkkaffe, musik?, ridning.

  3. Fler förlag?

  4. Studentbostäder söder om Klostergården.

  5. Nästa möte: måndagen den 14 september.

  6. Övrigt.